Retningen klar for St. Olavs Hospital i Orkdal

Styret vedtok fredag en tydelig retning for den fremtidige driften i Orkdal. – Det innebærer en flertrinnsmodell som tar utgangspunkt i tidligere føringer og mange års samarbeid med kommunene i Orkdalsregionen, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Marit Kvikne
Publisert 27.01.2017
Sist oppdatert 16.02.2017

De tre sakene som ble lagt frem for sykehuset er et fremtidsscenario for virksomheten. Det innebærer hvordan virksomheten og akuttkirurgien skal utvikles, og hvordan man skal etablere en felles legevakt og akuttmottak med kommunale senger.

– Men det er en klar forutsetning for å gjøre endringer i Orkdal, at vi må lykkes med pågående tiltak for å håndtere det store antall pasienter som kommer til akuttmottaket på Øya, sier sykehusdirektøren.

Med retningen som nå er vedtatt, blir Orkdal en enda mer integrert del av universitetssykehuset.
– Det styrker kvaliteten i hele sykehuset, og jeg er opptatt av at vi bruker ressursene godt i St. Olav og ikke har unødvendig dublering av oppgaver, sier Kvernmo.

Vedtaket avklarer mer hvilke funksjoner som skal ligge i Orkdal. Det legges opp til en moderne akuttfunksjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten, og i årene som kommer blir det økt planlagt kirurgisk virksomhet, mer poliklinikk og et bredere tilbud. I tillegg legges det opp til økt aktivitet og nye tilbud innen psykisk helse. 

Hva Orkdal skal være i fremtiden er ikke en isolert sak. Dagens vedtak betyr ingen umiddelbar endring, men det er klare signaler på hvilken vei man skal gå videre. Dette må skje i takt med utviklingen i hele St. Olavs Hospital og at det gjøres nødvendige bygningsmessige endringer i Orkdal. 

– I  dag har vi fått et vedtak som gjør at Orkdal har en sikrere og mer avklart framtid enn de fleste andre lokale sykehus i Norge, mener Nils Kvernmo. Vi har hatt en bred prosess som har hatt stor oppmerksomhet på kvaliteten i pasientbehandlingen. Vi har gjort det sammen med kommunene, og det forplikter oss til å både drive og utvikle pasienttilbudet i fellesskap.