Rune Wiseth konstituert som sykehusdirektør

Styret ved St. Olavs hospital konstituerte i dag klinikksjef Rune Wiseth som administrerende direktør fra 1. januar 2018.

Marit Kvikne
Publisert 18.12.2017

Bilde av Rune Wiseth
Rune Wiseth konstitueres som direktør ved St. Olav fra 1. januar. Foto: St. Olavs hospital

– Jeg er veldig glad for at Rune Wiseth går inn i jobben som sykehusdirektør fra nyttår. Han har lang fartstid fra St. Olavs hospital og NTNU. Som klinikksjef har han vært en del av sykehusets hovedledelse i en årrekke, og han kjenner derfor driften og de strategiske satsingene godt. Denne erfaringen er svært viktig når han skal lede sykehuset de neste månedene, sier styreleder Anne Breiby.

Styret er opptatt av stabilitet i konstitueringsperioden, slik at de pågående forbedringsarbeidene berøres minst mulig.

Rune Wiseth (63) er i dag klinikksjef ved Klinikk for hjertemedisin og professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

– Min jobb blir først og fremst å føre det pågående arbeidet videre, og sørge for at vi sammen klarer å løse driftsmessige og kortsiktige oppgaver på en god måte. St. Olavs hospital er en organisasjon jeg føler mye for, og det var naturlig for meg å si ja til forespørselen om å lede sykehuset til en ny sykehusdirektør er på plass, sier klinikksjef Rune Wiseth. Han poengterer at han ikke vil være søker til stillingen som ny sykehusdirektør.

Administrerende direktør Nils Kvernmo søkte i november stillingen som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge. Tilsettingsprosessen er nå sluttført og Kvernmo har fått tilbud om stillingen. Han slutter som sykehusdirektør 31. desember 2017. 

Rekruttering av ny administrerende direktør starter umiddelbart, og styret vedtok i dagens møte en plan for dette.