Ruster opp Orkdal

Styret vedtok mandag en investering på om lag 50 millioner kroner på St. Olavs hospitals avdeling i Orkdal. – Dette kommer som en følge av at sykehuset og kommunene slår sammen legevakt, akuttmottak og observasjonspost, sier administrerende direktør Nils Kvernmo.

Marit Kvikne
Publisert 19.12.2017

Investeringen er lagt inn i budsjettet for 2018 og innebærer ombygging av arealer til felles akuttmottak og omfatter ombygging av arealer til felles akuttmottak og legevakt, samt oppussing av publikumsarealer i 1. etasje. I tillegg skal 2. etasje bygges om til felles observasjonspost for kommunene og sykehuset. Også maskinparken oppgraderes med ny CT-maskin.

Foto av Nils Kvernmo
Avtroppende direktør, Nils Kvernmo. Foto: Geir Otto Johansen

– Forhandlingene med kommunene i Orkdalsregionen om felles drift av legevakt, akuttmottak og observasjonspost er godt i gang, og vi forventer at disse er sluttført starten på 2018, sier Kvernmo.

Satsingen som St. Olavs hospital og kommunene nå gjør betyr at det i løpet av 2018 blir én adresse for øyeblikkelig hjelp og observasjon for Orkdals-regionen på sykehuset. Det nye tilbudet skal drives av sykehuset etter avtale med kommunene.

– Dette er et stort løft for kvaliteten på helsetjenesten og en befestning av sykehuset som hjørnesten i det samlede tilbudet, sier sykehusdirektøren.

Endringene som nå skjer er en del av sykehusets stor mottaksprosjekt, som har pågått gjennom flere år.

Foto av Orkdal sjukehus
Orkdal sjukehus. Foto: Geir Otto Johansen