Slik søker pasienter om å få dekket reisen sin

1. oktober 2016 ble regelverket for pasientreiser endret. Pasienten får utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet.

Publisert 06.03.2017
Sist oppdatert 07.03.2017

Hovedregelen er at reisen må være lenger enn ti kilometer, og at det ikke er tilbud om offentlig transport til minstetakst på strekningen. Er reisen lenger enn 300 kilometer hver vei, kan reiseutgiftene dekkes med taksten for den billigste reisemåten med offentlig transport. 

Når det er medisinske grunner til at pasienten må bruke bil på reisen, eller skal søke om å få dekket en reise under ti kilometer, må behandler dokumentere pasientens behov. Merk at pasienter fortsatt må sende inn en søknad for å få reisegodtgjørelse fra Pasientreiser.

Dokumentasjon fra behandler

Pasienter som skal søke om å få dekket reisen med en fast sats, trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse til søknaden, men hvis pasientens helsetilstand er slik at reisen må gjøres med bil, skal behandler dokumentere dette. Da kan pasienten søke om å få dekket tilleggsutgifter, som for eksempel bilferge, parkering og bompassering. Les mer om oppmøtebekreftelse her: https://pasientreiser.no/helsepersonell/soknadsmuligheter-og-dokumentasjon. 

Behandler må også dokumentere:
  • Behov for at pasient har med seg ledsager på reisen
  • Oppmøte for barn mellom 12 og 18 år, når foresatte skal søke på vegne av egne barn 
  • Reiseledsager som skal søke alene
  • Pårørende som har vært til opplæring eller på kurs i regi av helseforetaket

Elektronisk søknad

Ved å logge seg inn på «Min helse» på den nasjonale helseportalen helsenorge.no, får pasienten tilgang til en elektronisk selvbetjeningsløsning. Nå kan pasienter og foresatte søke elektronisk om å få dekket reiseutgifter, tilleggsutgifter og utgifter for reiseledsager. 

Søknad på papir

Det er fortsatt mulig å søke på papirskjema og sende dette per post. Vi ber om at behandlere har papirskjema og tilhørende veiledning tilgjengelig for pasientene. Dette bestilles kostnadsfritt på nett: https://pasientreiser.no/helsepersonell/bestill-materiell.

Reiser med tilrettelagt transport

Hvis pasienten av helsemessige årsaker ikke kan organisere reisen sin til behandling, må ansvarlig behandler rekvirere transporten.

Pasientrettet informasjon og elektronisk søknad finnes på helsenorge.no. Helsepersonell og andre fagpersoner finner informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no.

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.