Spør oss om kliniske studier

Visste du at du gjennom forskningsprosjekt kan få prøve nye medisiner eller utstyr? Vet du hvordan du kan be om å få delta i en slik klinisk studie, og dermed få tilgang til ny og utprøvende behandling?

St. Olavs hospital
Publisert 22.05.2017
Sist oppdatert 23.05.2017

Oppfordringen er: spør legen din om det finnes en studie som passer for deg og din sykdom!

Kliniske studier handler om å dokumentere effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Før et nytt legemiddel kan tas i bruk må det gjennom kliniske studier. Noen av fordelene med kliniske studier er at landets forskningsposisjon innenfor helse styrkes, forsøkene bidrar til flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser og, det viktigste, at pasienter får tilgang til nye behandlingsmetoder.

Et høyt antall kliniske studier i Norge styrker pasientsikkerheten ved at norske leger får kunnskap om ny behandling, norske pasienter får tilgang til innovative legemidler – ofte flere år før de kommer på markedet og legemiddelselskapene får kunnskap og dokumentasjon om hvordan legemidlene fungerer.

Les om erfaringer fra andre pasienter som har deltatt, og annen informasjon om den viktige forskningen i lenken under.

Les mer her!