St. Olav øver kriseberedskap

Fredag 2. juni skal St. Olavs hospital delta i en større beredskapsøvelse. Det skal trenes på massetilstrømming av pasienter. Øvelsen foregår i tidsrommet 08.00 til 14.00.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 01.06.2017

Planlagt aktivitet i aktuelle klinikker tas ned i forbindelse med øvelsen. Det skal blant annet øves på varslingsrutiner, krisestab og kriseledelse skal samles og det skal øves på medisinsk mottak og triagering.

Berørt personell vil varsles gjennom gjeldende rutiner. Publikum vil merke økt aktivitet på Øya.