St. Olav ut i verden

BLOGG: Vi skal bli et internasjonalt orientert universitetssykehus.

Nils Kvernmo, administrerende direktør
Publisert 05.05.2017
Sist oppdatert 31.10.2017

I 2017 har jeg reist sammen med NTNU og besøkt universitet og universitetssykehus i både Kina og Japan. Jeg registrerer at universitetet som institusjon er betydelig mer internasjonalt orientert enn sykehuset. Formålet med studieturene har vært å knytte kontakter og lære hvordan universitetet får i stand samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner. Nå skal denne kunnskapen brukes til å lage en internasjonal strategi som en del av vårt forbedringsprogram for 2018, og til høsten vil styret bli invitert til å vedta denne.

 

Administrerende dir Nils Kvernmo. Foto: Frode Nikolaisen
Direktør Nils Kvernmo


Mitt mål nå er formaliserte samarbeidsavtaler med to til fire universitetssykehus, knyttet til fakulteter som NTNU allerede samarbeider med. Jeg tenker meg avtaler som er fordelt mellom Skandinavia, Europa/USA og Asia. Innholdet kan være utveksling av personell, utveksling av kunnskap innenfor helse og forbedringsarbeid, benchmarking og deltakelse i kliniske forskningsprosjekter. I tillegg til dette, vil forslaget til en internasjonal strategi også forsterke samarbeidet med Institute for Healthcare Improvement i USA, som er vår kompetansepartner innenfor forbedringsmetodikk.

Vi er allerede i internasjonal toppklasse når det kommer til bygningsmasse og utstyr. Dette er gjort i partnerskap med NTNU, og vi har også en felles ambisjon i å levere innhold på samme høye nivå. Fremragende behandling betyr å tilby den beste behandling anbefalt med topp personlig service og ressursutnyttelse – samtidig. Tett integrering mellom NTNU og St. Olavs Hospital skal bidra til bedre kvalitet i forskning og utdanning, som igjen skal gjøre det mulig å nå ambisjonen for pasientbehandling.

St. Olavs Hospitals ambisjon krever at alle vet hva som er den standarden vi skal ha. Dette krever også at flere reiser ut, og at vi får flere på besøk hit. Dette vil St. Olav for fremtiden prioritere og sette av penger til.