Til tross for dårlig hørsel kan korsang være bra for eldre

Å synge i kor kan være positivt for eldres trivsel og mestringsfølelse, selv om man hører dårlig.

St. Olavs hospital
Publisert 31.08.2017
Sist oppdatert 16.10.2017
Å delta i korsang ga følelsen av å være i et fellesskap, å oppleve mestring og selvrealisering, ifølge deltakerne i undersøkelsen. FOTO: colourbox.com (illustrasjonsbilde)