Trenger friske testpersoner til forskningsprosjekt

St. Olavs hospital fortsetter forskningsprosjektet på infeksiøs diaré, og vi etterlyser nå friske testpersoner for å sammenligne.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 31.08.2017
En lege som undersøker en pasient

Sommer er høysesong for innsending av avføringsprøver, særlig på grunn av reiseassosiert diare. Salmonella, E.coli (spesielt EHEC) og Campylobacter er bakterier som får mye oppmerksomhet. Basert på meldte tilfeller nasjonalt til FHI, ser det også ut til at Sør-Trøndelag ligger høyt i antall påviste tilfeller med flere av mikrobene som er årsak til infeksiøs diare.

Prosjektet ble omtalt i Adressa tidligere i sommer, det kan du lese her:

Sørtrøndere blir oftere rammet av reisediare

Vi har ved St. Olavs hospital det siste året altså tatt i bruk en ny og mer effektiv metode for å undersøke avføringsprøver. Mens vi tidligere har måttet benytte ulike metoder til ulike mikrober, kan vi nå undersøke alle prøver for de aller fleste bakterier, virus og parasitter.

Skal forske på mindre kjente bakterier

Ved bruk av den nye metoden har vi sett at det har dukket opp en del bakterier som er mindre kjent i befolkningen. En av disse er en variant av E.coli som kalles enteroaggregativ E. Coli (EAEC). Fra andre land er den rapportert å være en av de hyppigste årsakene til diare hos folk som har reist, men den er også rapportert å forårsake både akutt og langvarig diare hos folk som ikke har reist. Det finnes lite forskning om betydning av EAEC for diare i Norge, og derfor har vi startet dette forskningsprosjektet hvor vi ønsker å studere betydningen av, og risikofaktorer for, enteroaggregativ E.coli-diare i Sør-Trøndelag.

Vil du bidra?

For å kunne sammenligne forekomsten av EAEC-bakterier og risikofaktorer for å få en slik infeksjon, trenger vi friske testpersoner til å sammenligne med. Kunne du tenke deg å bidra?

Ta kontakt med lege Ingvild Haugan på epost.

ingvild.haugan@stolav.no