TV-innspilling på fødeavdelingen

De kommende månedene vil produksjonsselskapet ITV Studios følge jordmødre og utvalgte fødende på St. Olavs Hospital for å lage en ny sesong av FEM-programmet «Fødeavdelingen».

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 16.03.2017

​TV-serien er kjent for mange gjennom de to første sesongene, som begge ble spilt inn på Akershus universitetssykehus (Ahus). Første sesong ble vist på kanalen FEM i fjor høst, og sesong to hadde premiere 17. januar i år.

Nå ønsker produksjonsselskapet, som også er kjent med St. Olavs Hospital fra tidligere, blant annet gjennom TV-serien «På liv og død», å lage «Fødeavdelingen» også fra sykehus i andre deler av landet. Nå er de altså på plass i Trondheim.

En baby som holdes av en person

ITV gjør opptak til en ny sesong av TV-serien "Fødeavdelingen" på St. Olavs Hospital våren 2017. Foto: ITV Studios Norway

Målet med programmet er å gi et innblikk i forventningen og gleden til de som venter barn, samt å vise fram helsepersonellets omsorg, dyktighet og profesjonalitet.

«Fødeavdelingen» var den største suksessen for FEM høsten 2016, da i gjennomsnitt 125.000 seere fulgte hvert program. Dette er svært gode tall for en nisjekanal, og hele 40 prosent av seerne var kvinner i alderen 20-34 år.

For St. Olavs Hospital gir dette, foruten å vise fram vårt flotte sykehus og våre faglig dyktige medarbeidere, en fin mulighet til å drive opplysningsarbeid inn mot kvinner som planlegger eller venter barn.

Filmingen på St. Olav vil hovedsakelig foregå fra midten av mars og ut juni. Å delta i filmingen er frivillig både for den fødende og helsepersonell, og det innhentes alltid skriftlig samtykke før eventuelle opptak gjøres. Det vil stort sett kun være en fotograf tilstede i avdelingen når det gjøres opptak.

Rekrutteringen av fødende til den ti episoder lange sesongen gjøres fortløpende.

For mer informasjon om produksjonen og programmet, se Fødeavdelingens hjemmeside eller ta kontakt:

Telefon: 484 23 223
E-post: fodeavdelingen@gmail.com