Verdens kreftdag 4. februar

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft. Tema for verdensdagen 2017 er "We can. I can".

Astrid Haugen
Publisert 03.02.2017

WHO

Hvert år markerer Verdens Helseorganisasjon (WHO) denne dagen sammen med Den internasjonale unionen mot kreft. Formålet er å fokusere på ulike måter man kan arbeide i den globale kampen mot kreft.

Kreftforebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige tema i denne kampen.

Verdens kreftdag 4. februar 2017. Foto. Verdens helse helseorganisasjon
Verdens kreftdag 4. februar.

Les mer på nettsidene til FN om verdensdagen Verdens Helseorganisasjon (WHO  

Høy forekomst av kreft i Norge

-På kreftregisteret sin nettsider sier direktør Giske Ursin at det vil bli stadig mer kreft i Norge i årene fremover, fordi vi blir flere eldre, og risikoen for kreft øker med alderen. Men selv når vi tar hensyn til alderssammen- setningen i Norge, så ligger Norge, som de fleste andre industriland, høyt på kreftstatistikken.

Kreftklinikken, St. Olavs Hospital

Behandlinger St. Olavs Hopsital


St. Olavs Hospital