Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Fra 1. juli 2017 får røykpakker og snusbokser nytt utseende med en standard utforming uten logo.

Astrid Haugen
Publisert 31.05.2017
Sist oppdatert 17.11.2017

 - Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus. Selve innpakningen av røyk og snus har vært en av de siste formene for tobakksreklame i Norge. Røykpakkenes og snusboksenes utseende har vært en viktig faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper, særlig unge. Standardiserte pakninger fjerner merkevaren, selve kjernen av markedsføringen, heter det på Helsedirektoratets nettsider.

Behandlingsinformasjon om røyking og snus:

Positive til reklamefrie tobakkspakninger (Helsedirektoratet)

Tema for årets verdensdag 31. mai 2017 er "Tobakk - en trussel mot utvikling". Verdens helseorganisasjon WHO