Verdens tuberkulosedag 24. mars

Verdens tuberkulosedag faller på 24. mars hvert år. Dagen markeres årlig for å rette oppmerksomheten mot at det fremdeles er tuberkuloseepidemier i store deler av verden. Tuberkulose forårsaker rundt 2 millioner dødsfall hvert år, for det meste i den tredje verden.

Astrid Haugen
Publisert 24.03.2017

​Tuberkulose er en av de mest dødelige infeksjonssykdommene i verden

-Tuberkulose (TB) er en sykdom som vi i Norge hører lite om fordi vaksiner fører til at svært få nordmenn blir smittet. Tuberkulose er en sykdom som globalt dreper 1,5 millioner mennesker i året, heter det på nettsidene til FN-sambandet. FNs tusenårsmål skulle stoppe og reversere spredningen av tuberkulose innen 2015, og dette målet har blitt nådd. Antall smittede faller i gjennomsnitt 1,5 prosent per år og har gått ned 18 prosent siden 2000.

Verdensdagen retter oppmerksomheten mot denne glemte epidemien. Verdens helseorganisasjon (WHO) som markerer dagen, har som mål å stoppe epidemien innen 2030. Dette har alle verdens ledere blitt enige om gjennom FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nummer 3 for god helse

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

- Mål 3 er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

FNs bærekraftsmål nr tre. God helse. Foto
Foto: FN-sambandet

Les mer om bærekraftsmål nummer 3 for god helse

FNs bærekraftsmål

Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital

Regionalt kompetansesenter for smittevern

Tuberkulosekontrollprogram 2016 - 2020 for Helse Midt-Norge

Robert Koch

Dagen er en FN-dag, og datoen 24. mars er til minne om da doktor Robert Koch annonserte at han hadde funnet og isolert årsaken til tuberkulose, tuberkulosebakterien (1882).

På den tiden var mange i Europa og Amerika smittet av sykdommen, og én av syv av befolkningen døde av sykdommen. Kochs oppdagelse førte til at man fikk diagnose og ble frisk fra sykdommen.

I 1982 ble dagen verdens offisielle tuberkulosedag, og i 1996 støttet Verdens helseorganisasjon (WHO) sammen andre lignende organisasjoner opp om viktigheten rundt dagen. (Wikipedia)