Verdensdagen for Down Syndrom 21. mars

Datoen henspeiler på kromosompar 21. Down syndrom forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn fødes med Down syndrom.

Astrid Haugen
Publisert 20.03.2017

Den første internasjonale Down syndrom-dagen ble holdt 21. mars 2006.

Det var Downsyndrome International og European Downsyndrome Association (EDSA), som sto bak stiftelsen av denne datoen som internasjonal dag for mennesker med Trisomi 21.

- Internasjonalt er det allerede blitt en innarbeidet dag for feiring, med en rekke arrangementer som blant annet maratonløp, prisutdelinger og  konferanser heter det på nettsidene til Norsk nettverk for Down Syndrom

Les mer på Norsk nettverk for Down Syndrom

Ta på ulike sokker 21. mars. Foto
Markering av verdensdagen 2017 for Down Syndrom          

FN

21. desember 2011 erklærte FNs generalforsamling i en resolusjon at 21. mars skal være den internasjonale Verdensdagen for Down syndrom.


Down syndrom er en diagnose som forårsaker intellektuell funksjonsnedsettelse. Syndromet forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21.

Datoen for Verdensdagen for Down syndrom skal brukes til å spre kunnskap om diagnosen. Kunnskapen om syndromet har økt vesentlig de siste 20 årene. Samtidig har internasjonal forskning bidratt til et bedre og lengre liv for de som lever med diagnosen. Det finnes ingen helbredende behandling, men tidlig innsats kan bedre livskvaliteten og danne grunnlag for et verdig og meningsfullt liv.

Les mer hos FN om World Down Syndrome Day

Verdensdagen for Down syndrom. FN. Foto

St. Olavs Hospital

Les mer på nettsiden til Lærings- og mestringssenteret Trondsletten