Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Hvert år 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet «Noe å glede seg over».

Hilde Anette Siraas Myran
Publisert 09.10.2017
Sist oppdatert 11.10.2017

Hovedmålet med markeringen er å bidra til mer kunnskap og større åpenhet om psykisk helse. Nidaros DPS deltar aktivt med flere arrangementer i oktober. De skal ha forelesninger for ungdommer på fire av Trondheims største videregående skoler; Trondheim Katedralskole, Thora Storm, Charlottenlund og Strinda Videregående skole. Hovedhensikten er å sette fokus på ungdom og psykisk helse.

Ungdom økende pasientgruppe

– Vi ønsker å bidra til mer åpenhet om psykisk helse, og å bryte ned tabuer. Åpenhet om psykiske utfordringer bidrar til bedre psykisk helse i samfunnet. Derfor markerer vi dagen. At vi retter fokus inn mot videregående skoler, er ikke uten grunn. Det er viktig for oss å nå ut til disse ungdommene, da vi vet at de representerer en økende pasientgruppe hos oss, sier avdelingssjef ved Nidaros DPS, Odd Gunnar Ellingsen.

 

ph_dag1.jpg
Bilde: Ansatte ved Nidaros DPS er tilstede etter forelesningene for å svare på eventuelle spørsmål fra elevene. F.v: Hilde Siraas Myran, Wenche Brønstad og Eli Valås.

Halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer i løpet av livet

Temaet for Verdensdagen 2017 er «Noe å glede seg over». Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Samtidig er det også viktig å understreke at de fleste kan få god hjelp og bli friske. I løpet av 2017 vil hele 13 prosent av Norges befolkning være sykemeldt eller trygdet på grunn av psykiske problemer. Nidaros DPS ønsker derfor å bidra til større åpenhet blant de unge omkring hva psykisk helse er, og hvordan man kan få hjelp og forebygge psykiske vansker. Målet er at alle kan oppleve økt mestring og større livsglede i sin hverdag.                                 

Markering den 10. oktober

I tillegg vil Nidaros DPS markere selve Verdensdagen 10. oktober med en åpen temakveld i kantina hvor temaet er «Å leve med psykiske helseutfordringer i familien». Kl 17.30 - 20.00. Alle er hjertelig velkommen til å melde seg på, via telefon 73 86 54 00. Temakvelden er gratis.

På dagtid vil flere brukerorganisasjoner være tilstede på stand i hovedekspedisjonen. Ansatte ved Nidaros DPS vil også være tilgjengelig for spørsmål og henvendelser. Dette foregår i tidsrommet 12.00 - 14.00.

Du kan også følge Nidaros DPS på Snapchat i oktober. Søk opp stolavshospital.

Verdensdagen psykisk helse - tema noe å glede seg over

Nidaros DPS

Her foreleser klinisk sosionom Terje Skjolden og psykologspesialist Svein Haseth for elevene ved Thora Storm Videregående skole,
Her foreleser klinisk sosionom Terje Skjolden og psykologspesialist Svein Haseth for elevene ved Thora Storm Videregående skole, på Prinsen kino. Foto: Nidaros DPS