Vil bygge felles lederkultur

På lederkursene «Synlig og ansvarlig ledelse» tas også fagansvarlige og forløpsansvarlige med, for å fokusere mer på hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av klinikk og avdeling.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 06.09.2017

– Også jeg som er så flink til å tegne…
– Kan man henge plakaten under bordet?

Det er mye fliring og god stemning på Bårdshaug herregård når rundt 30 ledere fra St. Olavs hospital skal tegne sitt lederskap med sine ressurser og utfordringer på første samling i lederkurset «Synlig og ansvarlig ledelse». Ikke skrive, bare tegne med tusj på papir. Resultatet er alt fra spretne strekdamer med kule frisyrer, til rette linjer, piler og firkanter.

Kursdeltakere Hanne Kvalvik og Lars Gunnar Johnsen har forskjellig tilnærming til tegneutfordringen. Foto: Christina Y. Olsen
Kursdeltakere Hanne Kvalvik og Lars Gunnar Johnsen har forskjellig tilnærming til tegneutfordringen. Foto: Christina Yvonne Olsen
 

Direktør Nils Kvernmo åpnet kurset med å snakke litt om lederskap og medarbeiderskap som en moralsk bindende kontrakt som St. Olavs pasienter er avhengige av.
– Det forutsetter tillit, og ledelse krever kjennskap til organisasjonen du er leder i. Å være leder handler om å ta ansvar, ta kompetente valg, og å være handlingsorientert og lagspiller. Men holdning er også viktig. Den største kostnaden er når det blir mangel på engasjement og entusiasme, sa direktøren.

Nils Kvernmo foreleser. Foto: CYO
Direktør Nils Kvernmo åpnet kurset med å snakke om lederskap og medarbeiderskap; hvor viktig engasjement og motivasjon er i jobbhverdagen. Foto: Christina Yvonne Olsen

På tvers

Kurset har som mål å bygge en felles lederkultur i organisasjonen, og å øke kompetansen i forhold til omstilling og endring, der forbedrings- og kvalitetsarbeid står sentralt. På disse lederkursene inviteres også kliniske ledere, slik at perspektivet blir mer på tvers av linjestrukturene i organisasjonen. Det vil si at det ikke bare er linjeledere som deltar, men også prosjektledere, fagansvarlige og forløpsansvarlige. Nettopp for å øke handlingsrommet og engasjementet.
– Vi fortsetter arbeidet med forbedringsprogrammet i 2018, med fokus på kvalitet og logistikk på tvers. Det introduserer en ny lederrolle, nemlig de forløpsansvarlige. Vi ønsker å utvikle myndighetsrommet til forløpsansvarlige i forhold til den rollen de har. Det kan være utfordrende å gå på tvers av linjer som andre har ansvar for, sa Kvernmo. Standardiserte pasientforløp, St. Olavs hospital

Selve programmet bygger både på forskningsbasert teori og praksis, hvor metodikken tar utgangspunkt i de konkrete utfordringene som deltakerne står overfor. Både ferdighetstrening og refleksjon blir vektlagt. Eksempelvis er det mye gruppearbeid, både med simulering av dilemma, samt rollespill og tydeliggjøring av den enkeltes utviklingsprosjekt.

Kursdeltakere på Synlig og ansvarlig ledelse: Foto: CYO
Hege Svean Koksvik og Jørn Heggelund diskuterer. Foto: Christina Yvonne Olsen

Fire om kurset

Hege Svean Koksvik, seksjonsleder Revmatologisk avdeling:

«Det beste med kurset var at vi fikk møte andre ledere, og vi utfordret hverandre på å se vår rolle fra et annet perspektiv.»

Jørn Heggelund, teamleder for Treningsklinikken ved Østmarka:

«Dette var et av de mest nyttige kursene jeg har vært på. Jeg likte formatet med mye gruppearbeid og lite teori og forelesning. Det gjorde at innholdet ble virkelighetsnært, personlig og praktisk nyttig. St. Olav er en stor og kompleks organisasjon, men konteksten som mange jobber i er veldig lik. Derfor er det veldig nyttig å diskutere lederrollen og utfordringene med likesinnede som har så verdifull kompetanse og erfaring.
Det slo meg hvor mange dyktige ledere det er ved St. Olav, med stor handlekraft i oppgaven og stor omtanke for medarbeiderne og pasientene. Mange har en ekstremt hektisk hverdag, der det er vanskelig å sette av tid til å reflektere over hvordan man skal forvalte disse verdiene. Det fikk man anledning til på kurset.»

Hanne Kvalvik, seksjonsleder ØNH og kjeve poliklinikk:

«Jeg synes kurset var bra. Meningsfulle dager som setter i gang tankeprosesser man vanligvis ikke tar seg tid til å reflektere så mye over i hverdagen, mer av og til på nattevakt. Gleder meg til fortsettelsen.»

Lars Gunnar Johnsen, overlege i ortopedi og forløpsansvarlig for fasttrack hoftebrudd:

«Som forløpsansvarlig har jeg jo en litt annen rolle siden lederjobben foregår på tvers. Allikevel svært nyttig å treffe andre med linjeledelse. Jeg syns det er spennende at St. Olav satser på en enhetlig lederkultur gjennom slike kurs. Da føler jeg at lederansvaret tas på ansvar – uansett om du er «liten» eller «stor» leder…! Jeg syns selvfølgelig også at det er flott at St. Olav har fokus på forløp og ledere av disse. Alt i alt en svært positiv opplevelse av kurset, og jeg ser fram til videre treff med arbeidsgruppa og samlinger.»

Denne første samlingen fant sted i slutten av august, og deltakerne her møtes igjen i november. Fremover planlegger Undervisningsseksjonen å kjøre to nye kull i året.