- Arbeid kan virke like godt som medisin

Åtte jobbspesialister er ansatt på St. Olavs hospital. Sammen med NAV skal de skaffe pasienter innen rus og psykisk helsevern lønnet jobb som en del av behandlingen.

Kirsten McDonagh
Publisert 18.05.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

​Å være i lønnet arbeid er for mange viktig for selvfølelsen. Det gir en grunn til å stå opp på morgenen og motivasjon for å yte sitt beste. Men for mange med psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer kan det være vanskelig å komme seg inn i arbeidslivet, og også å bli værende i jobb over tid.

Derfor har NAV Trøndelag og St. Olavs hospital startet Jobbresept1, et nytt tiltak der lønnet arbeid går inn som en del av behandlingstilbudet.

- Å ha en lønnet jobb en trives med er bra for helsa, en får mindre tid til grubling og bekymring, det er sosialt og en føler seg «normal», ja, som en del av samfunnet. Det er en friplass når privatlivet ikke går så bra og selvsagt en opptur for privatøkonomien, sier leder for Jobbresept1, Marit Bøe Olsborg.

Finner jobber som passer pasientene 

 

De som blir tatt opp i programmet blir satt i kontakt med en av åtte karriereveiledere som er ansatt i prosjektet. Karriereveilederne har lang og bred erfaring, og spesialisert på å finne den rette jobben til rett person, sier Eirin Stadsøy, jobbspesialist i Jobbresept1:

- I stedet for å formidle jobber der det er behov for arbeidskraft, så finner vi ut hva slags kompetanse og hvilke egenskaper hver enkelt pasient har.   

Teamene arbeider etter den forskningsbaserte metoden IPS (Individual Placement and Support), som ble utviklet på 1990-tallet. Karriereveilederne er inkludert i behandlingsteamene, og tilbyr hjelp til å komme i jobb som en del av behandlingen i avdelingen.

-Internasjonal forskning fra USA, England og flere europeiske land viser at IPS er den modellen som fungerer best på verdensbasis når det gjelder overgang til lønnet arbeid. Når vi ser personene bak sykdommen, ser vi også styrkene deres, sier Stadsøy.

Støtte så lenge de trenger det

 

- Personer med rusproblemer eller psykiske helseutfordringer faller ofte utenfor arbeidsmarkedet. Én ting er å skaffe seg jobb, men like ofte viser det seg vanskelig å beholde den, sier Stadsøy.

For å skape mer stabilitet og trygghet for arbeidstakere i prosjektet, tilbyr Jobbresept1 tett samarbeid med den som skal ut i arbeid, behandleren, NAV-veileder og arbeidsgiver, forteller jobbspesialisten:

- Målet er at disse personene skal beholde jobben sin og på den måten bli en del av samfunnet igjen. Vi følger alle sammen så lenge de trenger det, og er her ved eventuelle tilbakefall.

-Viktig tiltak

 

Opp til 160 personer som er i behandling på Tiller DPS Ungdomsavdelingen, psykiatrisk ungdomsteam ved Nidaros DPS, klinikk for rus- og avhengighetsmedisin og Nidaros DPS Seksjon 2 skal få tilbud om løsningen.

- Sysselsetting av pasienter med utfordringer innen psykisk helsevern eller rusmisbruk har lenge vært ansett som en god behandlingsmetode. Men i dette prosjektet er det pasienten som er hovedpersonen, og da er det større sjanse for at det skaper motivasjon til endring, sier samhandlingsdirektør på St. Olavs hospital, Tor Åm.