– Barns rolle i samfunnet er større enn noensinne

I år fyller BUP 50 år. Aldri før har barns posisjon i samfunnet vært mer synlig, mener barne- og ungdomsminister Linda Hofstad Helleland.

Kirsten McDonagh
Publisert 31.08.2018
Sist oppdatert 03.09.2018

Året er 1968. For første gang i Trøndelag åpner en psykiatrisk avdeling som kun skal behandle barn. To ansatte er på plass, i tillegg til en pendlende psykiater som er innom én gang i måneden. Barn var ikke et prioritert felt innenfor psykiatrien, og om det var problemer så var det forsørgernes ansvar, mente mange.

50 år senere er situasjonen en helt annen. Siden starten har flerfoldige barn og unge fått behandling og hjelp til en bedre fremtid. Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs hospital teller i dag 250 ansatte med robust fagkompetanse.

– Dette vitner om at barn sin posisjon i samfunnet har endret seg drastisk i riktig retning. Vi har heldigvis kommet langt når det kommer til barns rettigheter og deres posisjon i samfunnet som selvstendige individ, sier barne- og ungdomsminister Linda Hofstad Helleland, som er på besøk i Trondheim i forbindelse med jubileet.

 

lindahofstadhelleland.jpg

Barne- og ungdomsminister Linda Hofstad Helleland setter stor pris på det arbeidet BUP har gjort gjennom 50 år.

 

Ungdommer opplever økt press

Selv om stadig flere barn og ungdommer får hjelp til å takle vanskelige situasjoner og psykiske helseutfordringer, så er presset større enn noen gang før, mener Hofstad Helleland:

– Dagens ungdomsgenerasjon framstår på mange områder som vellykket. Ungdommene er tilsynelatende skikkelige, veltilpasset, aktive og hjemmekjære. Samtidig viser de siste Ungdata-rapportene en økning i psykiske plager hos jenter, og en økt opplevelse av ensomhet både blant jenter og gutter.

Ministeren mener at årsakene til dette er sammensatte:

– Viktige faktorer er press og stress. Man skal rekke så mye, være flink på skolen, oppdatert og populær på alle digitale plattformer og, ikke minst, se bra ut. Noe av det viktigste samfunnet kan gjøre, er å sørge for at barna våre får rask og god hjelp der de er og når de trenger det.

Mange tusen har fått tilbud

Hvert år får over 5000 barn og ungdommer hjelp hos Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olav. Klinikken består av fem allmenpoliklinikker (Klostergata, Saupstad, Orkdal, Røros og Fosen) og en poliklinikk for barn innlagt ved BUP. Seksjon Lian drifter to døgnenheter, akuttenheten og utredning- og behanflingsenhet, og en poliklinikk.

Behandlingstilbud er alt fra diagnostisering og hjelp til ADHD til psykoselidelser hos barn og ungdom.

– Vi utvikler oss i takt med samfunnet, og vi behandler per i dag en større prosentandel enn tidligere. Vi håper at livskvaliteten til de som kommer til oss blir bedre, sier Anne-Bjørg Nyseter, avdelingssjef BUP. Barne- og ungdomsspykiatrien har behov for enda mer tilskudd i tiden som kommer, mener avdelingssjefen.

– Vi er til enhver tid avhengige av at samfunnet anerkjenner arbeidet vi utfører, og at det settes av midler og ressurser til arbeidet vi gjør i dag og i fremtiden. Vi når mange i dag, men vi bør nå enda flere.