- Ei trygg havn

Denne uka fyller Vardesenteret og Pusterommet på St. Olav 5 år. – Ei trygg havn å komme til, sier administrerende direktør ved sykehuset, Grethe Aasved.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 23.10.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

Sammen med blant andre Marte Løvik (Sp) fra Helse- og velferdskomiteen i Trondheim kommune, var Aasved med på å åpne jubileumsuka.
– Det er tøffe tak både før, under og etter kreftbehandling. Vardesenteret og Pusterommet er med på å skape et helhetlig pasienttilbud, på den måten at de tilbyr noe mer utover selve behandlingen sykehuset gir. Det handler om livskvalitet, velvære og mestring av livet. Her møter pasienter og pårørende både fagpersoner, likepersoner og frivillige på samme sted. Og spesielt det å møte noen som har opplevd det samme, tror jeg er viktig. Dette er ei trygg havn å komme til, sa Aasved under sin hilsen på åpningsarrangementet.

Foto av Grethe Aasved

Administrerende direktør ved St. Olav, Grethe Aasved, deltok på den offisielle åpningen av Vardesenterets jubileumsuke. Foto: Geir Otto Johansen

Bakgrunn: Om Vardesentrene – et sted å hente krefter

Tanken bak en jubileumsuke, er å vise frem hvordan ei uke på Vardesenteret fungerer. Vise frem innsatsen til de frivillige, som er en av grunnpilarene til Vardesentrene.

Se bildeserie fra åpningsarrangementet her

Viktig samarbeid

Vardesenteret er et samarbeid mellom St. Olavs hospital og Kreftforeningen. Ansatte på Kreftklinikken ved St. Olav og frivillige samarbeider tett om daglig drift på Vardesenteret og Pusterommet, i tillegg til viktig samarbeid med Trondheim kommune.
– På Vardesenteret møter du de som vet, kan og forstår. Dette er et svært viktig samarbeid for kommunens kreftkoordinatorer, med fokus på å se hele mennesket og familien rundt den som er syk. Vi som kommune har ansvar for å hjelpe våre innbyggere til å lære å leve med kreft, sa Marte Løvik under åpningen.

foto av marte løvik

Marte Løvik trakk frem samarbeidet med kommunen som svært viktig. Foto: Geir Otto Johansen


Samarbeidet med kommunen har vokst fram etter hvert. Kreftkoordinator er til stede på faste dager og er en del av miljøet, noe som gjør det lettere for frivillige og likepersoner å huske på å informere pasienter og pårørende om kreftkoordinatortilbudet i kommunen. Siden oppstarten i 2013 har rundt 45. 000 besøkende vært innom Vardesenteret og Pusterommet på St. Olav. 

Mindre ensomt

Heidi Brorson fra Kreftforeningen fremholdt at Vardesenteret er et senter som symboliserer at noen har gått der før deg.
– Dette er Kreftforeningens største satsing knyttet til kreftomsorg. Det er mye mindre ensomt å ha kreft på Vardesenteret, og det sier mye om verdier. Senteret er et symbol på hvordan samarbeid kan fungere, sa Brorson.

Foto av Heidi Brorson

- Senteret symboliserer at noen har gått der før deg, sa Heidi Brorson fra Kreftforeningen. Foto: Geir Otto Johansen

Helle Aanesen fra Aktiv mot kreft har ambisjoner om et Pusterom på alle landets kreftsykehus. Pusterommet på St. Olav er rom nummer 6 i rekken.
– Det er veldig mange positive bieffekter med å trene, og det er vi nå opptatte av å få inn i pakkeforløpene – på en god, kyndig og tilpasset måte, sa Aanesen.

Foto av Helle Aanesen

Helle Aanesen i Aktiv mot kreft vil ha trening inn i pakkeforløpene for kreft. Foto: Geir Otto Johansen

Vi gratulerer 5-åringen med voksne resultater!

Program for jubileumsuken på Vardesenteret St. Olav finner du her