– Mer forskning kommer pasientene til gode

Stadig mer forskning innen rus og psykisk helsevern gjør at tilbudet til pasientene har blitt styrket, mener Kristin Smedsrud, klinikksjef for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital.

Kirsten McDonagh
Publisert 04.06.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

Over 100 forskere og ledere innen psykisk helsevern og rus er samlet i Trondheim for å bli inspirert og dele sine erfaringer. Det er duket for regional forskningskonferanse for psykisk helsevern og rus, og klinikksjef for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital, Kristin Smedsrud, mener at konferansen er med på å symbolisere en viktig dreining innenfor feltet:

– Tradisjonelt har rus vært et forskningssvakt område. Nå forskes det stadig mer på dette fagfeltet, og det kommer pasientene til gode. Med forskning i bunn får rusavhengige tilbud om veldokumentert og god behandling.

Solveig Klæbo Reitan holder foredrag

Solveig Klæbo Reitan holder foredrag på Regional forskningskonferansen for psykisk helsevern og rusfeltet. Foto: Kirsten McDonagh/ St. Olavs hospital

Styrkes av forskning

Deltakerne på konferansen kommer fra ulike avdelinger innen rus og psykisk helsevern fra hele regionen. Gunnar Morken, direktør for forskning, utdanning og innovasjon ved St. Olav og Fakultetet for medisin og helsevitenskap, mener at forskningsmiljøet er blitt styrket de senere årene:

– Helseminister Bent Høie har bedt om større satsning på rus og psykisk helsevern, og vi svarer. Det gjøres veldig mye bra her i regionen, og konferanser som denne er med på å forsterke samarbeidet mellom ulike avdelinger på tvers av helseforetakene. Her kan ledere og forskere se hvordan arbeidet utføres i ulike avdelinger og lokasjoner, og ta med seg erfaringene hjem. 

Det er særlig én type forskning som er interessant, mener Morken:

– Alle forskningsaktiviteter som er rettet mot evalueringen av behandlingen er spennende. Det gjør oss bedre, og ender i et bedre tilbud for pasientene.