– Største kullet noensinne

Denne uken startet nytt kull med traineesykepleiere opp ved St. Olavs hospital. 18 spente nyutdannede sykepleiere har i år fått plass i ordningen.

Trine Nordgård Stensaas
Publisert 12.08.2020
Gruppebilde av årets traineekull. Foto.

Det er oppstartsuke for årets traineekull. Her fotografert under omvisning på Østmarka. Foto: St. Olavs hospital

 

– Jeg stortrives på gynekologisk avdeling, der jeg har første periode av traineetiden min. Jeg har jobbet der i sommer og er blitt godt mottatt. Mentoren min oppmuntrer meg og gir meg trygghet, sier Sara Sletvold Lång med sykepleierutdanning fra Stavanger.

Lång forteller at hun skal på kirurgisk avdeling og ortopedisk avdeling de to neste periodene. 22-åringen synes det er spennende å få prøvd ut flere felt: 

– Jeg vet enda ikke hvilket felt jeg ønsker å jobbe innenfor, derfor er det fint å få testet ut litt forskjellig.

Guro Karlsholm, som er Helsefaglig rådgiver i seksjon for helsefag og utdanning, Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital, har hatt hovedansvaret for å etablere og sette i gang traineeordningen på sykehuset. Dette er fjerde året med traineekull. Fra høsten 2017 har ansvaret for traineeordningen vært todelt, hvor den administrative driften av ordningen ligger hos Bemanningssenteret på St. Olavs hospital, og ansvaret for kompetanseplanen er i seksjon for helsefag og utdanning.

– Dette er det største kullet vi har tatt inn siden oppstarten i 2015, sier Guro Karlsholm, tydelig stolt. 

– Hensikten med ordningen er å etablere en god overgangsordning fra å være student til å bli en kompetent sykepleier, og å være en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer de dyktigste, fortsetter hun.

Over 20 seksjoner er involvert i traineeordningen til enhver tid, og noen har flere traineer samtidig. De jobber på Øya, i avd. Østmarka i Divisjon psykisk helsevern og på Orkdal sjukehus. I tillegg er det inngått et samarbeid med Orkdal kommune slik at traineene i Orkdal er en periode i kommunehelsetjenesten.

Heltidssatsing

De nyutdannede sykepleierne ansettes i 100 prosent fast stilling fra første dag, men de to første årene av ansettelsen inngår de i en traineeordning. Det er et mål å skape heltidskultur blant unge sykepleiere gjennom å tilby hele, faste stillinger, i tillegg til at ordningen inneholder et kompetanseprogram som kvalitetssikrer de nyutdannedes utvikling de første to årene.

Sondre Alfsvåg Kotsbakk (22) fra Granåsen er traineesykepleier ved kirurgisk avdeling på Orkdal sjukehus.

– Traineeordningen er veldig bra fordi den gir oss en trygg overgang fra skolebenk til arbeidsliv. Vi får en fast stilling allerede før vi er ferdig med utdannelsen og vi får prøve oss på flere fagfelt. Jeg skal være her på kirurgen først, deretter på overvåkning og hjemmetjenesten, avslutter Kotsbakk. 

 

En mann og en dame som står siden av hverandre og smiler. Foto.

Sondre Alfsvår Kotsbakk og Sara Sletvold Lång er enige om at de er heldige som får delta i traineeordningen. Foto: St. Olavs hospital.