Professor Gunnar Morken blir direktør for forskning, innovasjon og utdanning

– Vi er avhengige av hverandre

– NTNU og St. Olav er avhengige av hverandre for å løse de oppgavene vi er satt til, og jeg håper å bidra til å utvikle det allerede gode samarbeidet videre, sier Morken, som tiltrer den kombinerte stillingen mellom sykehuset og universitetet allerede 1. april.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 16.03.2018
Sist oppdatert 20.03.2018

Gunnar Morken er professor i psykiatri og overlege, og kommer fra stillingen som leder av Institutt for psykisk helse.

– St. Olav og NTNU har store ressurser, og er avhengige av hverandre for å løse oppgavene de begge har innen forskning, innovasjon og utdanning. Samfunnet har store forventninger til hvordan vi bruker midlene vi er tildelt klinisk forskning og utdanning, og jeg håper å bidra til å utvikle det allerede gode samarbeidet mellom universitetet og sykehuset, sier Gunnar Morken.

Den nye stillingen er en del av strategien for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset, der målet er å bedre kvalitet på forskning, utdanning og innovasjon. Stillingen inngår i toppledergruppen i begge organisasjoner, og er en kombinert stilling tilsatt 50 prosent ved St. Olavs hospital og 50 prosent ved NTNU.

Styresak 38/17: Strategi for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Viktig samordning

Konstituert direktør ved St. Olav, Rune Wiseth, er opptatt av å styrke samordningen av viktige funksjoner på forskning, innovasjon og utdanning.
– Det er et stort arbeidsfelt med stort potensial for å drive mer samordnet, der vi jobber med et felles mål om best mulig pasientbehandling. Denne stillingen er samlende, og vil styrke universitetssykehusets ressursutnyttelse. Jeg er glad for at Gunnar Morken har takket ja til jobben, sier Wiseth.

Har et ansvar

– Nå får vi på plass en direktør med ansvar for forskning, utdanning og innovasjon i begge organisasjoner. Den største forskjellen fra tidligere er at den nye direktøren har ansvar for myndighet i det integrerte sykehuset, for både sykehus og fakultet. Det vil gjøre mange prosesser enklere, sier dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Björn Gustafsson.

– Kravet om hurtig nytte av investeringene i forskning og kravet om relevans for tjenestene av den utdanningen vi gir, er blitt mye tydeligere de siste årene. Universitetssykehuset og fakultetet har begge et regionalt ansvar og et ansvar for å arbeide integrert med primærhelsetjenesten. Det innebærer at vi fortsatt vil involvere våre gode samarbeidspartnere ved de andre sykehusene i regionen og i kommunehelsetjenesten i arbeidet. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, uttaler Gunnar Morken.