Arbeidsgiverprisen 2018 til Driftsservice

– Viser hvor viktig det er å satse på medarbeiderne

Prosjektet «Jobbglede» står sentralt i begrunnelsen til Fagforbundet, som i år gir Arbeidsgiverprisen i sykehus til St. Olavs Driftsservice ved divisjonssjef Tove Ofstad Holan. Vi gratulerer!

Christina Yvonne Olsen
Publisert 15.03.2018
Sist oppdatert 20.03.2018

 – Det er en stor anerkjennelse med tanke på det arbeidet vi gjør i sykehuset.  Vi har satset mye på prosjektet «Jobbglede», og da spesielt satsingsområdene partssamarbeid og medarbeiderskap som er trukket frem her. En slik utmerkelse betyr mye for oss, det viser hvor viktig det er å satse på medarbeiderne våre, ser Tove Ofstad Holan etter å ha mottatt prisen. 

 

Tove Ofstad Holan
VANT PRIS: Tove Ofstad Holan etter å ha mottatt prisen. Foto: Randi Tevik

 

Redusere fravær

 I begrunnelsen skriver Fagforbundet at Ofstad Holan har jobbet bevisst for å legge til rette for medvirkning på alle ledernivå, med vekt på både formell og uformell kontakt mellom leder og tillitsvalgte. For å få dette satt i system, startet hun i 2016 prosjektet «Jobbglede». Det startet med en målsetting om å redusere sykefraværet, der 2016 og 2017 var satt av til kartlegging. I begrunnelsen for hvorfor de vinner prisen, skriver forbundet videre at de oppfatter dette som et annerledes prosjekt, fordi målsettingen er å endre måten å jobbe på gjennom å bedre samhandling mellom leder og ansatte. Underpunktene partssamarbeid og medarbeiderskap er spesielt vektlagt.

– Våre ansatte har spisskompetanse på sine områder, og i ei tid med mange utfordringer er det motiverende og viktig å ha med seg denne anerkjennelsen, sier Ofstad Holan.

 Samhandling

 Prosjektet er nå i ferd med å gå inn i driftsfasen, og Fagforbundet har allerede merket seg klare forbedringer i partssamarbeidet.
– Tove Ofstad Holan har også en klart uttalt målsetting om å utvikle egen organisasjon til å bli best på alle områdene. Gjennom sine ti år som avdelingssjef for Kundesenteret, som hun bygde opp fra grunnen, viste hun at medvirkning og samhandling er en del av hennes lederfilosofi. Derfor får hun og Driftsservice denne prisen, sier leder i Fagforbundet ved St. Olav, John Olav Berdahl.