Andre høringsrunde for utviklingsplanen

St. Olavs hospital kjører en ny høringsrunde før ferdigstillelse av utviklingsplanen.

Publisert 17.01.2018
Sist oppdatert 06.07.2020

​I den første høringsrunden fra 15. november 2017 til 15. januar 2018 (24. desember 2017), ba sykehuset om innspill til utviklingsplan for St. Olavs hospital. Arbeidet med en slik plan har perspektiv frem mot 2035 og er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Alle helseforetak er bedt om en slik utviklingsplan.

St. Olavs hospital fikk mange gode innspill i den første høringsrunden, både interne innspill og eksterne innspill. Det kjøres nå en ny runde der disse innspillene er hensyntatt. Planen er også utvidet med et forslag for kapittel seks og det bes nå spesielt om innspill til dette.

Høringsfristen er satt til 2. februar 2018. Planen vil deretter ferdigstilles for styrebehandling 22. februar og overleveres Helse Midt-Norge innen 1. mars.

Les mer om utviklingsplanen og den offentlige høringen