Antibiotikadagen markeres på St. Olav 16. november

Antibiotikaresistens tar 33.000 liv i Europa årlig

– Helsearbeidere har grunn til å stoppe litt opp og reflektere over antibiotikaforhold, både lokalt og globalt, sier leder for antibiotikakateamet ved St. Olav, Bjørn Waagsbø.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 14.11.2018
Sist oppdatert 06.07.2020
Foto av Bjørn Waagsbø

Bjørn Waagsbø. Foto: Christina Yvonne Kalland

En omfattende rapport fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) nylig publisert i Lancet, slår fast at resistens- og antibiotikaforhold årlig stjeler opptil 33.000 menneskeliv i Europa, og påfører befolkningen et betydelig antall leveår med tapt livskvalitet. Antall dødsfall og leveår med redusert livskvalitet har også økt kraftig siden forrige kartlegging.

– I Norge er situasjonen riktignok fortsatt under kontroll. Spørsmålet er hvor lenge nordiske land klarer å beholde denne kontrollen, sier Waagsbø.
ECDC peker på at løsninger ligger blant annet i dedikert antibiotikastyring, styrket smittevern og utvikling av nye antibiotikaklasser.

– Utvikling av nye antibiotikaklasser er spesielt utfordrende. Over de siste 30 årene har null nye antibiotikaklasser blitt avdekket, påpeker Waagsbø, som også er overlege ved regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Illustrasjonsbilde av Bredspektret antibiotika.png

Bredspekret antibiotika.

Den årlige antibiotikadagen markeres vanligvis 18. november i Europa, men vi markerer dagen den 16. november her på St. Olav i år. Det er antibiotikateamet som står bak markeringen, og om du er på sykehuset denne dagen kan det hende du får med deg noe av det som skjer. Det er blant annet stand i Kunnskapssenteret fra klokken 8.30, og i Akuttsenteret fra klokken 12.

Fredag 16. november handler den faste fredagsforelesningen på sykehuset om antibiotikastyring ved St. Olavs hospital, og denne er åpen for alle.

Antibiotikastyring ved St. Olavs hospital – fredagsforelesning 16. november

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) har også laget en ressursside i anledning antibiotikadagen.