Åpner lettpost på Pasienthotellet

Lettposten skal avlaste resten av sykehuset for de friskeste pasientene.

Kirsten McDonagh
Publisert 02.11.2018
Sist oppdatert 12.05.2023

Mandag 5. november åpner dørene for en helt ny avdeling på St. Olavs hospital, nemlig den nye lettposten i 3. etasje på Pasienthotellet. Her står 19 sengeplasser klare for de friskeste pasientene, som har et lavere pleiebehov enn det som gis ved en ordinær sengepost.   

Alle egnede voksne somatiske pasienter, uansett klinikk, kan behandles her, sier seksjonsleder Kirsti Klara Sødal:  

– Dette er et tilbud som skal avlaste klinikkene, men samtidig være en del av behandlingen.

Målet med prosjektet er å gi et bedre tilbud til utvalgte pasientgrupper, samt å bidra til en bedring i sykehusets beleggssituasjon.

Lettposten gjennomføres som et prosjekt frem til sommeren 2019, og det vil vurderes underveis i perioden om dette skal bli en permanent ordning.

 

Gode tilbakemeldinger etter pilot

Lettposten ble drevet som pilotprosjekt på Pasienthotellet i fire uker i januar/februar. I løpet av forsøksperioden har prosjektgruppa både høstet positive erfaringer og møtt på noen utfordringer, forteller prosjektleder Mette Røsbjørgen:

– Fornøyde pasienter, godt samarbeid mellom klinikkene, fornøyde sykepleiere og et flott samarbeid med pasienthotellet er noen av de positive tilbakemeldingene vi fikk.

Samtidig lærte vi at hotellsenger egnet seg dårlig for denne typen drift, og derfor har vi nå fått på plass sykehussenger i alle pasientrommene i etasjen.

 

Hvem passer sengeposten for?

–Vi håper at dette kan være med på å bedre beleggsituasjon på sykehuset. Tilbudet er et fellestilbud for alle klinikker, og vi oppmuntrer til å bruke den nye sengeposten, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Seksjonsleder Sødal mener at mange klinikker kan ha bruk for det nye tilskuddet:

– Vi har en sammensatt gruppe av ansatte; både sykepleiere, helsefagarbeidere og ernæringsfysiolog. Vi tror det finnes flere pasienter på sykehuset som kan få en bedre opplevelse på lettposten enn i avdeling, som for eksempel kreftpasienter med behov for ernæringsbehandling, pasienter som nærmer seg klar for hjemreise etter langvarig antibiotikabehandling, og postoperative pasienter som er i ellers god form.