Blå sløyfe i november

Prostatakreft er den største kreftformen i Norge. I november markeres Blå sløyfe-aksjonen landet over.

Trine Nordgård Stensaas
Publisert 07.11.2018
Sist oppdatert 22.05.2023

​– Ikke alle vet at prostatakreft er den aller største kreftformen. Om lag én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet. Derfor bør alle støtte kampen mot prostatakreft og kjøpe en Blå sløyfe nå i november, oppfordrer Eva Faanes, distriktssjef i Kreftforeningen, Trondheim.

Portrettbilde av Eva Faanes. Foto

Distriktssjef i Kreftforeningen i Trondheim, Eva Faanes, oppfordrer folket til å støtte Blå sløyfe-aksjonen. Foto: Kreftforeningen.

Rosa sløyfe-aksjonen har i 20 år vist solidaritet med brystkreftrammede kvinner. I november 2017 fikk menn en egen sløyfe. Den er blå. 

Hvert år får over 5000 nordmenn prostatakraft. Tre menn dør hver dag av denne kreftformen. Og statistikken for fremtiden er dyster. I 2030 forventes det at hele 7000 menn blir rammet.

Trenger diagnoseverktøy

Blå sløyfe-aksjonen handler også om å spre informasjon om sykdommen. Et viktig budskap handler om behovet for bedre verktøy for å stille riktig diagnose.

– Med et bedre diagnoseverktøy for prostatakreft vil flere overleve og færre overbehandles. Dette vil gi flere menn muligheten til å leve lange, gode liv, sier Faanes.

Les mer om Blå sløyfe på kreftforeningen.no/blasloyfe

Lenke til Prostatakreftforeningen

Les om hvordan prostatakreftbehandling gjøres på St. Olavs hospital

Fakta om prostatakreft

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn i Norge, i tillegg til å være den største kreftformen totalt. Alle menn har en prostata, også kalt blærehalskjertel. Prostatakjertelen ligger under urinblæren og har som oppgave å produsere den væsken som transporterer sædcellene gjennom urinrøret. Kreft i prostata rammer først og fremst eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Men også stadig flere yngre menn blir diagnostisert. Omlag én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet. Det er fire ganger så mange som på 1950-tallet. Antall tilfeller øker i alle aldersgrupper, og i 2030 er økningen beregnet til over 40 prosent.

  • Nye tilfeller: 5 118
  • Antall som lever og har eller har hatt prostatakreft: 47 088
  • Antall årlige dødsfall: 957
    Kilde: Kreftregisteret, CANCER IN NORWAY 2016

Les og lær mer på blåsløyfe.no.

​Hva er Blå sløyfe-aksjonen?

Blå sløyfe-aksjonen er et samarbeid mellom Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen. Målet med aksjonen er å:

  • vise at vi bryr oss med dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende
  • spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft
  • skaffe midler til forskning på prostatakreft