Markering av håndhygienedagen ved St. Olav 3.-7. mai

Det enkle er ofte det beste?

INNLEGG: «Det enkle er ofte det beste», sier reklamen vi stadig ser på TV. Ja, er det ikke slik med håndhygiene og smittevern også? Vi forsøker å selge et enkelt og kanskje usexy budskap, men når ikke frem!

Anita Wang Børseth, regional smittevernrådgiver
Publisert 02.05.2018
Sist oppdatert 12.07.2018

​Da min sønn nylig fikk en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) etter et elektivt inngrep, har jeg som mamma fått være pårørende i sykehus. Å være pårørende med smittevernbiller på er ikke å anbefale. Jeg har erfart at håndhygienen og etterlevelsen av øvrige basale smittevernrutiner ikke er på plass! Disse tiltakene som er vårt «våpen» mot HAI og spredning av antibiotikaresistens, skal sitte i ryggmargen hos alt personell i helsetjenesten. Reagerer vi ikke nå, vil vi i fremtiden måtte akseptere dårligere resultater innen avansert kirurgi og intensivbehandling av våre pasienter!

Anita Wang Børseth, smittevernrådgiver
Anita Wang Børseth er regional smittevernrådgiver og jobber ved Regionalt senter for smittevern i Helse Midt-Norge. Foto: Privat

Årets tema for håndhygienens dag, 5. mai 2018, er håndhygiene og antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens regnes som en av de mest alvorlige truslene mot den globale folkehelsen. Håndhygiene utført på rett måte og til rett tid, sammen med godt smittevern og restriktiv og korrekt bruk av antibiotika, er våre viktigste tiltak mot resistensutvikling. Korrekt håndhygiene fører til færre infeksjoner, som igjen fører til redusert antibiotikabruk. Dette til beste for våre pasienter her og nå, for fremtidens pasienter og den globale folkehelsen.

Les mer om håndhygiene på FHI.no

Vi i den nasjonale arbeidsgruppen for håndhygiene, har tenkt at etterlevelse av håndhygiene kan bedres ved at pasienter etterspør personalet om de har rene hender. Slagord som er forslått er: «Spør meg om jeg har rene hender?».  Jeg ser nå etter å ha vært pårørende, at vi som helsepersonell ikke ønsker at pasienter eller pårørende påpeker feil eller ber om å få rene hender før pasientkontakt. Dette ble mottatt som en fornærmelse. Vi er ikke moden nok til å bli korrigert eller veiledet.

Glemmer vi pasienten som ligger i sykesengen, som er redd for «sykehusbakterier» og som bare ønsker å bli frisk for så å komme hjem? Hva med forsvarlig praksis og omsorgsfull hjelp, jamfør krav i helsepersonelloven?  For den pasienten som rammes, settes livet på vent og kan i verste fall medføre varig mén eller død!

God håndhygiene!


Ved St. Olavs hospital markeres håndhygienes dag med stands og foredrag fra 3. - 7- mai. Klikk her for å se programmet!

Klikk på bildet for å se video av håndhygienestafetten ved St. Olavs hospital:

haandhygiene video thumb.jpg