- Dette har de klart å holde skjult i lang tid!

Fikk Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for barn

Rådgiver ved KoRus og helsesøster Helga Melkeraaen ble denne uken tildelt Kongens fortjenstmedalje for å ha gitt sårbare barn i familier med rusproblemer en stemme. Vi gratulerer!

Christina Yvonne Kalland
Publisert 19.09.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

Hovedpersonen selv jobber som rådgiver ved Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus), og ble ganske så satt ut da hun møtte opp for å holde et foredrag mandag 17. september - og i stedet ble hedret med Kongens fortjenstmedalje. Arrangementet fant sted i Kimen Kulturhus, og det var en uvitende Helga Melkeraaen som etter hvert ble overrumplet og rørt da hun skjønte hva det dreide seg om.

– Det er helt fantastisk - og ganske surrealistisk å få denne utmerkelsen. Kolleger, familie og venner har klart å holde dette skjult i lang tid, så jeg var fullstendig intetanende mandag kveld da jeg kom inn i lokalet hvor rundt 100 mennesker var til stede. Det er fortsatt så nytt, men jeg kjenner en stor takknemlighet og er rørt over at så mange virkelig gleder seg over at jeg har fått Kongens fortjenestmedalje. Det viktigste er likevel at tematikken og det fagområdet jeg har vært opptatt av i så mange år, blir løftet opp og verdsatt på en slik måte, og også gleden av at det har skjedd så mye positivt på området, sier Helga Melkeraaen, som er utdannet psykiatrisk sykepleier og har nærmere 20 års erfaring som helsesøster.

 

foto: Helga Melkeraaen og Ivar Vigdenes

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, overrakte Helga Melkeraaen utmerkelsen fra Kongen. Foto: Åse Prestvik

 Har gitt sårbare barn en stemme

– Vi ønsket å hedre Helga Melkeraaen sitt bidrag til flere fagfelt i sitt arbeid som psykiatrisk sykepleier, helsesøster, prosjektleder og seniorrådgiver. Hun er en varm, engasjert og faglig sterk kandidat som over mange år har gitt de sårbare barna i rusfamilier en stemme, og sørget for at hjelpeapparatet på flere ulike nivåer har hørt, sett og tatt barna mer på alvor. Hun har gjennomgående arbeidet klinisk og nært på brukerne kombinert med systemarbeid for å sørge for en bedre organisering av tjenestene som pasienter og pårørende øter. Hun fremmer forebygging og helhetlig tilnærming i et barne-, familie- og generasjonsperspektiv, skryter og begrunner Åse Prestvik som er klinikkleder ved Blå Kors Lade Behandlingssenter – som var sentral i forslagsstillingen av Melkeraaens utmerkelse. Andre som bidro til søknaden om å tildele utmerkelsen gjennom støtteerklæringer, var Veiledningssenteret på Stjørdal og Melkeraaens arbeidssted gjennom mange år, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olav, samt KoRus.

Uredd og engasjert

– Helga Melkeraaen er en uredd og faglig sterk sykepleier som gjennomgående har fremmet barneperspektivet i alle sine jobber, og dette er en stor anerkjennelse til Helga. Samtidig er det også heder til rusfeltet i Midt-Norge ved Blå Kors og Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, som har gitt plass til Helga sin kompetanse og engasjementet hun har opprettholdt i så mange år. Vi håper at vi kan føre Helgas viktige arbeid videre når hun nå trapper ned jobbingen etter nyttår, sier Åse Prestvik.