God prosess gir god avtale for alle parter

Jostein Listou, Helse Midt-Norge
Publisert 27.02.2018
Sist oppdatert 20.03.2018

Pasientreiser: Helse Midt-Norge RHF og Trøndertaxi as signerte denne uken avtale for kommuner i sørlige Trøndelag. Dialogfasen har vært veldig viktig for at vi har fått en avtale som er til det beste for alle partene, sier Hege Dahle, adm. dir. i Trøndertaxi.
 
Det er store deler av det gamle sør-trønderske fylket som nå har fått fornyet avtale om transport av pasienter til og fra behandling. Dette området har vært betjent av biler fra Trøndertaxi siden 2013, selv om løyvehaverene har kjørt pasienter i mange år før dette.
 
- Vi oppfatter Trøndertaxi as som en seriøs og ryddig partner som det er greit å samarbeide med, sier Stig Slørdahl, som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Stig Slørdahl og Hege Dahle. Foto: HMN
Stig Slørdahl og Hege Dahle signerer ny avtale. Foto: Helse Midt-Norge

 
- Denne avtalen betyr enormt mye for drosjenæringen i distriktene, sier Hege Dahle, som er administrerende direktør i Trøndertaxi as. - Drosjene har et viktig samfunnsoppdrag, 80 - 90 % av driftsgrunnlaget er kjøring av pasienter og skoleelever. Om pasientreisene falt bort ville vi måtte avvikle driften mange steder.
 
Avtalen har kommet i stand etter et offentlig anbud der helseforetak og taxiselskap har tatt seg god tid til å forstå hvordan den andre parten tenker om jobben som skal gjøres.
 
- Prosessen har vært veldig god, sier Arnt Egil Hasfjord, som har vært prosjektleder for Helse Midt-Norge i anskaffelsen. - Det har vært viktig for oss å få en felles forståelse for innholdet i kontrakten. Det har tatt tid, men vi er sikre på at vi har en avtale som er god både for pasientene, taxiene og oss. Dette har vært en prosess vi kan trekke lærdom av, også i andre sammenhenger, sier han.
 
- Kontrakten innebærer en standardisering av vilkårene for pasienttransport. Dette er viktig for å skape forutsigbarhet for alle partene. Ikke minst gjelder dette når det skal planlegges innkjøp av biler og utstyr, sier Hasfjord.
 
- Avtalen inneholder et utviklingsarbeid, fortsetter Dahle. - Den legger opp til mye mer samkjøring, på samme måte som vi har for skoleelever i dag. Med tett og god dialog føler vi oss trygge på at vi skal finne god løsninger.
 
- Samkjøring er viktig, både for effektiviteten, men også for miljøet, forteller Helge Foss Hansen, som er avdelingssjef for pasientreiser på St. Olavs hospital, og som vil ha forvaltningsansvaret for avtalen. - Vi vil ta i bruk et nytt dataverktøy for å lage samkjøringsplaner, slik at vi får fylt opp bilene der det er forsvarlig. Vi skal ikke samkjøre for enhver pris, men når det er til beste for pasienten.
 
Fakta om avtalen:
•         Avtaleparter: Helse Midt-Norge RHF og Trøndertaxi as
•         Avtalen gjelder for Agdenes, Orkdal, Meldal, Snillfjord, Bjugn, Ørland, Frøya, Hitra, Holtålen, Røros, Klæbu, Melhus, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Osen, Roan, Åfjord, Skaun, Hemne
•         Varighet til 31.12.2020 med mulighet for forlenging i inntil ett år

Kontaktinformasjon:
Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt-Norge RHF: 918 97 510
Hege Dahle, adm. dir. Trøndertaxi as: 916 07 774