Grethe Aasved (63) blir ny direktør ved St. Olavs hospital

Etter ti år som toppleder i Aleris Helse AS, blir Grethe Aasved nå øverste leder på St. Olavs hospital.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 07.05.2018

 

dr Grethe Asved - portrett.jpg
Grethe Aasved blir ny direktør ved St. Olavs hospital.

– Da stillingen som administrerende direktør ved St. Olavs hospital ble aktuell, var jeg ikke i tvil.  For meg er det viktig at jeg kan identifisere meg med målet - hvor man vil - og det gjør St. Olavs hospital. Visjonen om fremragende behandling for våre pasienter og tankegangen om å se helsetjenesten under ett er noe jeg virkelig tror på.  For meg må jobben være mer enn det arbeidet som skal utføres, det må være et samfunnsoppdrag der jeg kan gi alt. Her ligger det virkelig til rette for å få til å gjøre en god jobb, sier Aasved.

Etter planen tiltrer hun stillingen som administrerende direktør ved St. Olav til høsten.

Grethe Aasved er 63 år, bosatt i Oslo og opprinnelig fra Snåsa. Hun er utdannet fysioterapeut og lege, spesialist i psykiatri og har flere års erfaring fra indremedisin. I tillegg har hun flere kurs og utdanning innen ledelse, samt en rekke verv i ulike råd og utvalg på CV-en.

– Integrasjonen særlig spennende

Aasved trekker frem blant annet integrasjonen med NTNU og arbeidet med Helseplattformen som viktige motivasjonsfaktorer for direktørjobben.
– Det som er særlig spennende på St. Olav er integrasjonen med NTNU og fokuset på kort vei fra forskning til klinikk. Jeg er overbevist om at dette er svært viktig for å nå visjonen om fremragende behandling, i tillegg til at det legger grunnlaget for god rekruttering av dyktige fagfolk. I en kunnskapsbedrift som St. Olav er det medarbeiderne som er nøkkelen til suksess, og ikke minst den innovasjonskraften som ligger i å involvere og dele kunnskap. Jeg vil også fremheve den strategiske helhetstenkningen; helseplattformen, standardiserte pasientforløp og fokuset på at pasienten skal møte én helsetjeneste. Å få lede et så spennende og nytenkende universitetssykehus er virkelig et samfunnsoppdrag som jeg ønsker å ta del i, sier St. Olavs nye direktør.

Solid erfaring

Nils Kvernmo sluttet som direktør ved St. Olav ved årsskiftet, og da startet også prosessen med å finne ny direktør. Styreleder ved St. Olav, Anne Breiby, er nå fornøyd med å ha fått Grethe Aasved på plass etter en lang og tidkrevende prosess, med blant annet utsatt søknadsfrist.

– Grethe Aasved har en meget imponerende CV, og vi er sikre på at hun kan gjøre en god jobb for St. Olavs hospital. Hun har solid ledererfaring og den formelle kompetansen vi ser etter. Gjennom henne mener vi at St. Olav har fått en leder som både kan fortsette utviklingen i den retningen som er valgt og tilføre St. Olav noe nytt. I utlysningen søkte vi etter en synlig, samlende og resultatorientert leder, og det mener vi nå at vi får. Vi er svært fornøyde med at hun nå har takket ja til jobben, uttaler Breiby.

Fra privat til offentlig sektor

– Mitt hjerte er i det offentlige helsevesenet, og det samfunnsoppdraget vi er satt til å utføre.  Vi har et godt helsevesen i Norge, og jeg har alltid hatt et brennende engasjement for å gjøre det enda bedre, særlig med utgangspunkt i pasientens møte med de som skal behandle dem og ta hånd om dem.  Jeg tenker også at det kan ses som en styrke at jeg kommer fra privat sektor. I Aleris lever vi av at pasientene velger å komme til oss, og da må vi levere på kvalitet, service og omdømme. Og det må jo være et mål også på offentlige sykehus, at pasientene kommer til oss og er fornøyde og føler seg godt ivaretatt, sier Aasved, og legger til at hun går til jobben med engasjement og ydmykhet.

– Jeg kommer til en kompleks organisasjon, og det er jeg veldig ydmyk overfor. Det finnes så mye kunnskap og kompetanse på St. Olav, og jeg vil gjøre det jeg kan for å bidra til god pasientbehandling, opplæring, forskning og utdanning. Det finnes et handlingsrom i det offentlige helsevesenet også, og min jobb blir å sørge for at vi gjør en best mulig jobb innenfor de rammene vi har, sier Aasved.

For mer informasjon

Anne Breiby, styreleder, St. Olavs hospital tlf: 957 01 782
Grethe Aasved tlf: 916 92 808