LikeverdUKA er i gang

Likeverdige helsetjenester for alle - mandag 5. februar starter LikeverdUKA på St. Olav.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 05.02.2018
Sist oppdatert 20.03.2018

​LikeverdUKA foregår mellom 5. og 9. februar 2018. Hele uka arrangeres det foredrag og fagsammenkomster på sykehuset, sjekk ut hele programmet her.


Sjekk ut Facebook-arrangementene!

Hele uka:

LikeverdUKA 2018

Fagsnakk:Helseinformasjon til sårbare grupper

Fagsnakk: Flyktninger med traumebakgrunn på sykehus

Fagsnakk: God helsekommunikasjon på tvers av kulturer

Likeverdig helsetjeneste: «Like gode tjenester til alle som trenger det, når de trenger det – uavhengig av etnisk bakgrunn, språk, tro eller livssyn, alder, kjønn, seksuell orientering, bosted, funksjonsevne og sosioøkonomiske forutsetninger».

Rådgiver for likeverdige helsetjenester ved St. Olav Marianne Eidem Fostervold: En helsetjeneste for alle