- Vi må tørre å spørre

Mening i det meningsløse

Tirsdag markerte helseminister Bent Høie starten på den nasjonale organdonasjonskampanjen som er rettet mot ansatte i helseforetakene. Så langt i år er det gjennomført færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor.

Helse Møre og Romsdal
Publisert 31.10.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

Helseminister Bent Høie ønsker økt oppmerksomhet om organdonasjon, både i befolkning og blant helsepersonell. Han har tidligere snakket om hvor viktig det er å informere sine nærmeste om eget standpunkt til organdonasjon, siden det er de som til syvende og sist må ta stilling til det.

Nå er fokuset på helsepersonell som står i situasjonen der de må ta opp temaet med pårørende, kanskje i sjokk og sorg. I går var helseministeren til stede på Ålesund sjukehus. Ved intensivavdelingen ble han tatt i mot av leger og sykepleiere, samt de pårørende til en ung gutt som døde bare 22 år gammel. På sin tyngste dag som foreldre, valgte de å si ja til organdonasjon. Det førte til at tre personer fikk livet i gave.

Organdonasjon_2.jpg

De pårørende ga et viktig ja. F.v: Intensivsjukepleiar Merete Gjerdsbakk, anestesilege Terje Takle, Dagunn Aase Grimeland (mor), Ronny Grimeland (far), donoransvarleg lege Molde Bardo Driller, helseminister Bent Høie.Du kan lese hele den sterke historien på Helse Møre og Romsdal sine nettsider:

Organdonasjon: - Vi må tore å spørje

Les mer om organdonasjon på helsenorge.no/organdonasjon.