Stor øvelse på St. Olav 1. november

Nasjonal helseøvelse 2018 og lokale øvingsdager i Trøndelag

Nasjonal helseøvelse 2018 skjer samtidig med den store NATO-øvelsen i Norge i høst. Helseøvelsen vil ikke påvirke St. Olavs mulighet til å gi akuttmedisinsk bistand til befolkningen i perioden øvelsen pågår.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 13.09.2018
Sist oppdatert 03.07.2020
foto av øvelse

Bilder fra tidligere øvelser ved St. Olav. Foto: St. Olavs hospital

Det at NATO øver i Norge, gir oss en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at Nasjonal helseøvelse 2018 skal samordnes med NATO-øvelsen som heter Trident Juncture.

Les alt om nasjonal helseøvelse 2018

Det gjennomføres to øvelser i Trøndelag

Øvelse Ørland 25. september

Øvelse Ørland er en lokal samvirkeøvelse hvor kommunen, Forsvaret og sivile innsatsressurser vil delta. Markører vil ikke bli transport til St. Olav i Trondheim eller Orkdal.
 

Øvelse Orkdal – Trondheim 1. november

Øvelsen er St. Olavs hovedøvelse i 2018. Skadested vil være Orkdal, og på hendelsesstedene her vil kommunale ressurser, Forsvaret og sivile ressurser delta. Pasienter vil transporteres med ambulanse og luftambulanse til St. Olav og akuttmottaket i Trondheim. Temaet for øvelsen er masseskade, og sykehuset vil øve på mottak av mange skadde personer.
 
St. Olav - Orkdal vil øve på beredskapsplan for mottak av selvevakuerte pasienter.

Konsekvenser for pasienter

Helseøvelsen vil ikke påvirke St. Olavs mulighet til å gi akuttmedisinsk bistand til befolkningen negativt. Planlagt aktivitet er redusert på øvingsdagene. Alle skal få den helsehjelpen de har behov for de dagene øvelsen pågår. Dette gjelder både akutt og planlagt behandling hos fastlege, legevakt og på sykehus.

Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113.


Se film fra tidligere øvelse på St. Olav

Har du spørsmål? Se om du finner svaret under.

Vil helseøvelsen påvirke helsetilbudet til vanlige folk?

Helseøvelsen får liten eller ingen betydning for helsetilbudet til befolkningen. Alle vil få den helsehjelpen de har behov for de dagene øvelsen pågår. Dette gjelder både akutt og planlagt behandling.

Skal jeg møte som avtalt?

Ja. Hvis du har time hos helsetjenesten, eller har fått innkalling til sykehuset, skal du møte som avtalt.

Hva om det skjer en alvorlig ulykke?

Sammen med Forsvaret og NATO har vi planlagt helseøvelsen i mange måneder. Skulle det skje ulykker i forbindelse med at vi øver, er vi godt forberedt på å håndtere det. Dersom det oppstår en reell situasjon som krever ressurser fra de som øver, vil helseøvelsen avbrytes og den reelle hendelsen bli prioritert.

Hva skal det øves på?

Redde liv og gi helsehjelp når mange er skadd, helsehjelp til evakuerte, hendelser med spredning av farlige stoffer, beredskapsledelse og samarbeid mellom helsetjenester.

Hvem skal øve?

Kommunale helsetjenester, sykehus, regionale helseforetak, politi, brann- og redningstjeneste, frivillige organisasjoner, Forsvaret og NATO.

Hvorfor øver helsetjenesten?

I Norge har helsetjenesten ansvar for å gi nødvendig helsehjelp til både sivilbefolkning og militære soldater – i en krigssituasjon så vel som i fredstid. Dette er vi også forpliktet til som medlem av NATO. Helsetjenesten skal blant annet være forberedt på å gi helsehjelp ved evakuering av et stort antall sivile personer og når mange er skadde som følge av krigshandlinger eller av andre årsaker. Dette er en viktig del av totalforsvaret av Norge. Gjennom nasjonal helseøvelse har vi en unik mulighet til å trene på dette sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner.

Hvorfor øver NATO i Norge?

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor er Norge høsten 2018 vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture.

Lokal øvingsleder for øvingsdager i Trøndelag er Roger Harli, epost roger.harli@stolav.no.