Nasjonal LIS-konferanse 2018

Ønsker du å lære mer om det nye utdanningsløpet for leger i spesialisering (LIS)? Innføring av ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister er i gang. På årets LIS-konferanse den 5.11. kan du lære mer om utdanningsreformen.

A. Stella Kyed Johnsen
Publisert 05.10.2018
Sist oppdatert 03.07.2020
Helsepersonell triller pasient
Illustrasjonsfoto: Colorbox

Allerede i september 2017 startet de første legene i del 1 av utdanningen. Del 2, og de som går direkte fra del 1 til del 3, starter i mars 2019.

I den nye ordningen skal oppnådde læringsmål være grunnlaget for spesialistgodkjenningen. Dette krever blant annet tilstrekkelig veiledning og supervisjon. Det er lagt større vekt på etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, helsesystemkunnskap, samhandling og annen kunnskap som er viktig for å fylle legerollen. I tillegg blir det bredere bruk av nye pedagogiske læringsformer, for eksempel e-læring og simulatortrening. Dessuten skal klinisk forskning kunne inngå i utdanningsløpene.

Les mer i revidert-rundskriv-til-spesialistforskriften-22.06.17.pdf

Mange har spørsmål knyttet til veiledning og supervisjon. Nettopp derfor blir to av årets hovedtemaer på konferansen veiledning og supervisjon.

Et annet hovedtema blir Strategi for prioritering av LIS utdanningen i sykehusene - hva må vi gjøre?

Kompetansebasert utdanning


Representanter fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet vil innlede.

I tillegg bidrar Dr. Joan Sargeant og Dr. Jason R. Frank, to forskere fra Canada med lang erfaring fra arbeid med kompetansebasert utdanning, på konferansen.

Dr. Joan Sargeant er leder for divisjonen for medisinutdanning ved Dalhousie University Halifax. Hun har ledet programmet for helse- og medisinsk utdanningsforskning i denne divisjonen. Hun er aktivt involvert i studieplan- og fakultetsutvikling.

Forskningsinteresser: Studieplanutvikling, implementering, evaluering og vurdering, undervisning, forskning og administrering av medisin og annen helseprofesjonell utdanning. Dr. Sargeant utvikler for tiden en tilrettelagt tilbakemeldingsmodell.

Dr. Jason R. Frank har fokus på alle sider ved utdanning av helsepersonell. Han har for tiden rollen som direktør av "Education, Strategy and Standards" ved Royal College of Physicians and Surgeons of Canada", og direktør av "Educational Research & Development in the Department of Emergency Medicine, University of Ottawa". Han er spesialist i akuttmedisin og har en mastergrad i pedagogikk fra Ontario Institute for Studies in Education.

Dr. Frank har publisert og presentert vidt og bredt i medisinsk utdanning. Forskningsinteressene hans er kompetansebasert utdanning, fakultetsutvikling, programevaluering og studieplanutvikling. Han er kjent for sitt arbeid med de syv legerollene (CanMeds).

Program og påmelding

Velkommen til Nasjonal LIS-konferanse 2018 - 5. november på Scandic Oslo Airport.

Se program og sørg for å sikre deg plass her!