Arne Flaat inn i styret på St. Olav

Nye styrer for helseforetakene oppnevnt

Helse Midt-Norge har oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen. Styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år med start 5. mars i etterkant av dagens foretaksmøter.

Helse Midt-Norge RHF
Publisert 05.03.2018
Sist oppdatert 20.03.2018

– Som region står Helse Midt-Norge overfor store oppgaver de neste årene.  Styrene i våre helseforetak vil ha en viktig funksjon i å følge opp drift og bidra til å utvikle tjenestetilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Tunge investeringer i både bygg og teknologi vil gi oss nye muligheter og dette arbeidet vil involvere mange mennesker. Derfor er jeg svært tilfreds med sammensetning og den kompetansen som er samlet i de nye styrene. I tillegg har vi lagt vekt på geografisk bredde, at det skjer læring på tvers og at vi skaper gode forutsetninger for samarbeid, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Tina Steinsvik Sund.

– Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke for innsatsen overfor de styremedlemmene som ikke fortsetter. De har lagt ned et betydelig arbeid over flere år, sier hun.

Anne Breiby fortsetter som styreleder for St. Olavs styre. Ingve Theodorsen går ut, og inn kommer kommer Arne Flaat. Theodorsen blir ny styreleder i Helse Møre og Romsdal HF. Se oversikt over alle styremedlemmer i de ulike helseforetakene i oversikten under.

De ansattevalgte styremedlemmene har ett år igjen av sin periode. Nye valg for disse avholdes i 2019.

Her finner du foretaksprotokoller for helseforetakene i Helse Midt-Norge

Dette er de nye styrene:

St. Olavs hospital HF

Anne Breiby, leder
Toril Nagelhus Hernes, nestleder
Arne Flaat (NY)
Marit Bjartveit
Daniel Haga
Kenneth Sandmo (ansattevalgt)
Sigmund Eidem (ansattevalgt)
Tina Strømdal Wik (ansattevalgt)

Helse Møre og Romsdal HF

Ingve Theodorsen, leder (NY)
May Helen Molvær Grimstad, nestleder (NY)
Toril Forbord (NY)
Bjarne Storset (NY)
Nils Kvernmo (NY)
Anette Lekve (ansattevalgt)
Jan Arve Antonsen (ansattevalgt)
Mikal Gjellan (ansattevalgt)

Helse Nord-Trøndelag HF

Ingrid Finboe Svendsen, leder (NY)
Hilde Grimstad , nestleder
Bjørn Arild Gram
Kristine Fagerland (NY)
Nils Kvernmo (NY)
Rolf Larsen (ansattevalgt)
Annbjørg Irene Støa (ansattevalgt)
Janne Elisabeth Jacobsen (ansattevalgt)

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Roar Lervik, leder (ny som leder)
Monica Rolfsen, nestleder (NY)
Åge Austheim (NY)
Per Jarle Ingstad (NY)
Gunn Fredriksen
Hilde Severinsen (ansattevalgt)
Sigrid Westly (ansattevalgt)