Nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

St. Olavs hospital bygger et nytt sikkerhetsbygg på Østmarka og flytter fra Brøset. Se skissene for det nye bygget som skal stå klart innen utgangen av 2021.

Kirsten McDonagh
Publisert 18.10.2018
Sist oppdatert 02.10.2019
Sikkerhetsbygget på Østmarka er tilpasset området rundt.
Illustrasjonsfoto: NCC

Sikkerhetsavdelingen ved St. Olavs hospital er i dag lokalisert på Brøset. Avdelingen tar hånd om de aller sykeste pasientene innen psykisk helsevern, og har 21 sengeplasser fordelt på tvangsinnlagte psykiske pasienter og pasienter som soner under særreaksjonen tvungen psykisk omsorg.

Det nye bygget på Østmarka er etterlengtet, sier divisjonssjef for psykisk helse, Liv Sjøvold:

– Byggene på Brøset er gamle og utdaterte, og vi har lenge ønsket oss bedre lokaler. Nybygget på Østmarka vil trolig bedre helsetjenesten til pasientene siden vi for første gang får designe et bygg etter formålet.

Skal passe inn i miljøet

Det er NCC som er totalleverandør på det nye sikkerhetsbygget, som har en kostnadsramme på 425 millioner kroner. Sikkerhetsavdelingen skal bygges slik at det passer inn med resten av bebyggelsen på Østmarka, sier eiendomssjef Åge Lien ved St. Olavs hospital:

– Fasadene på det nye Sikkerhetsbygget skal stå i dialog med eksisterende, omliggende bebyggelse, tilfredsstille robusthets- og sikkerhetskrav samt ha et lavt vedlikeholdsbehov. Vi mener at det prosjekterte bygget skal tilfredsstille disse kravene.

– Nye lokaler er positivt for pasientene

Det nye bygget vil legge til rette for gode uteområder og mye lys innendørs. Dette er viktige tiltak i behandlingen, mener Liv Sjøvold. 

– Hovedformålet til tvungen psykisk helsevern er å gjøre pasientene friske nok til å kunne motta behandling på et lavere sikkerhetsnivå. Vi mener at nye lokaler vil bidra til dette. 

Bygget er planlagt ferdig i 2021.