Pasientreiser har fått nytt telefonnummer

Det nye nasjonale nummeret er 915 05 515.

Publisert 01.06.2018

Innholdet i telefonitjenesten endres ikke, slik at brukere fortsatt vil komme til det nærmeste pasientreisekontoret, uansett hvor de ringer fra. Det gamle nummeret 05515 er fortsatt i drift, og de som ringer dette får automatisk oppgitt det nye nummeret.

Pasientreiser mottar hvert år omtrent 1, 9 millioner telefoner. Henvendelsene kommer fra transportører, behandlere, pasienter og andre.

Bakgrunnen for endringen er at Pasientreiser har fått mange henvendelser fra brukere som har ønsket en rimeligere telefoniløsning. Prisen for å ringe det nye nummeret er den samme som for å ringe til andre åttesifrede numre, men er avhengig av innringers telefonabonnement.

– Pasientreiser HF er fornøyde med å kunne tilby en rimeligere løsning til alle brukere av ordningen, sier kommunikasjonsansvarlig Guri Brenden Lønnerød.