Ny ordning for LIS-legene fra mars 2019

Samleside om ny LIS-utdanning

Et hovedfokus på den nye siden er informasjon om kurs med mulighet for påmelding.

A. Stella Kyed Johnsen, RegUt HSØ (Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering)
Publisert 02.11.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

Nettsiden spesialisthelsetjenesten.no/lis er ment å være det naturlige førstevalget for leger i spesialisering. Du finner den HER

Et hovedfokus på nettsidene er informasjon om kurs med mulighet for påmelding. Videre finnes her informasjon om hva ny LIS-utdanning går ut på, samt tilpasset informasjon til de målgruppene som trenger kunnskap og informasjon om den nye ordningen. Nederst på forsiden finnes det også nyheter.

Siden er delt inn slik at de fire primærmålgruppene LIS, veileder, supervisør og leder lett skal finne aktuell informasjon.

Et eget menypunkt er viet til kompetanseportalen. Her kommer informasjon om hvordan det digitale støttesystemet for dokumentasjon skal benyttes. Kompetanseportalen er direkte knyttet til læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål.

Hva er ny LIS?

Ny LIS er en kompetanse- og kvalitetsreform som skal styrke kompetansen, øke pasientsikkerheten og etablere gode læringsmiljøer.

Reformen skjer på bakgrunn av Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). 

Utdanningen skal baseres på læringsmål som følger av spesialistforskriftens vedlegg II.

Med læringsmål menes hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre. Krav til gjennomførte prosedyrer kan for enkelte spesialiteter inngå i læringsmålene.

Med den nye ordningen skjer spesialiseringen i første rekke i praksisfeltet. Helseforetakene skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering, i samarbeid med de regionale utdanningssentrene og andre helseforetak i landet.

Ny forskrift for spesialistutdanning for leger ble publisert 9.desember 2016. Første del av utdanningen, LIS1, startet 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, starter 1. mars 2019.

Til spesialisthelsetjenesten.no/lis