Sammen om legevakt i Orkdal

Ett kontaktpunkt for pasienten, raskere avklaring og tettere samarbeid om pasientbehandlingen. Det er blant gevinstene når St. Olavs hospital fra 1. januar 2019 overtar driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp i Orkdal.

Steinar Larsen, Orkdal kommune
Publisert 20.12.2018
Sist oppdatert 06.07.2020

– Vi er først i landet med å innføre denne måten å organisere tjenesten på, sier kommunalsjef for Helse og omsorg i Orkdal kommune, Kristin Gjersvoll Wangen.
Hovedhensikten med endringen er å gi mer brukervennlige tjenester for pasienten og et mindre skille mellom primær- og spesialisthelsetjeneste.

En dør inn

tor_aam.jpg

Samhandlingsdirektør ved St. Olav, Tor Åm. Foto: St. Olavs hospital

– Legevakten og øyeblikkelig hjelp vil fra nyttår driftes sammen med noen av sykehusets egne tjenester i felles mottaksavdeling ved sykehuset. Dette er et spennende tjenestesamarbeid på tvers av forvaltningsnivå sier samhandlingsdirektør ved St.Olavs hospital, Tor Åm.
Wangen og Åm har begge vært sentrale i arbeidet med å få til denne løsningen, som skal sørge for at pasientene fra nå av skal oppleve at det er én aktør og ei dør å forholde seg til etter åpningstidene til de lokale legekontorene.

Vente hjemme

Det er fortsatt slik at legevaktstjenesten på dagtid, alle hverdager, fortsatt ytes av legekontorene i de respektive kommuner og telefonnummer til det enkelte legekontor skal benyttes. På kveld og natt skal henvendelser rettes til Orkdal sjukehus på telefon 116 117. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.
– Det betyr at du ikke trenger å sitte på venteværelset ved sykehuset over lengre tid, men kan vente hjemme og møte til avtalt tidspunkt. Dette må selvsagt ikke forveksles med hva du skal gjøre ved behov for øyeblikkelig hjelp. Da er det fortsatt nødnummer 113 som gjelder, poengterer Åm.

Samkjøring av ressurser

Blir du syk og må oppsøke legevakt, vil du nok ikke oppleve noen revolusjon i måten du blir tatt imot og behandlet på. Tjenesten blir imidlertid styrket og skal gi pasienten økt trygghet. Dette fordi man nå kan samkjøre ulike miljøer innenfor akuttmedisin ved Orkdal sjukehus.
– For pasientene betyr dette et bedre tilbud, og for de elleve kommunene i Orkdalsregionen betyr det også økonomiske besparelser, sier Wangen, som er svært godt fornøyd med at alt nå er på plass. 

Les mer om hvordan du kan benytte legevaktordningen