Skal sørge for rettferdige rettspsykiatriske vurderinger

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet åpner på Brøset i dag. – Dette er et etterlengtet tilbud for rettsstaten Norge, sier leder for NERS, Svein Øverland.

Kirsten McDonagh
Publisert 30.10.2018
Sist oppdatert 03.07.2020
Sikkerhetsbygget på Brøset

Rettspsykiatriske sakkyndige brukes når det er tvil om en person som har utført en alvorlig kriminell handling er strafferettslig tilregnelig. De sakkyndige utfører en vurdering av personen basert på observasjoner og samtaler, og gir en anbefaling til retten om vedkommende er tilregnelige og kan straffes eller har en tilstand som kan føre til frifinnelse eller alternativ straffereaksjon.

 

– De sakkyndige utfører en utrolig viktig jobb, og har et stort ansvar når det kommer til innbyggernes rettsvern. Alle har krav på en rettferdig rettssak, også de som har utført alvorlige kriminelle handlinger, sier Svein Øverland.

Øverland er leder for Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS), som åpner den 30. oktober på Brøset, St. Olavs hospital.

Alltid på vakt for å skaffe sakkyndige


NERS er enkelt forklart en tjeneste som skal formidle sakkyndige til påtalemyndigheten.


– Når det skjer en alvorlig kriminell handling, så har ofte politiet behov for å få en vurdering av tiltalte tidlig i etterforskningen. I slike tilfeller har de tradisjonelt sett måttet ringe rundt til sakkyndige på egen hånd, men nå tar vi den jobben for dem, sier Øverland.


På NERS jobber det nemlig psykologer og psykiatere døgnet rundt. Når politiet sender inn en henvendelse får de ansatte på NERS en oversikt over hvor tiltalte befinner seg, navnet på tiltalte og at det er tvil om tilregnelighet. NERS har laget en oversikt over sakkyndige i hele landet, med riktig kompetanse. Vaktansvarlig ved NERS avklarer om de er tilgjengelige.


– Deretter foreslår vi flere sakkyndige, slik at politiet selv kan velge hvem de ønsker å ha inn, forklarer Øverland.

Behov for bedre samhandling


NERS er et resultat av et ønske fra Justisdepartementet og Helsedepartementet for å skape en mer samordnet og oversiktlig rekvirering av sakkyndige i hele landet.

– I Norge har det tradisjonelt sett vært vanskelig med rekruttering av sakkyndige, mangelfull oversikt over eksisterende sakkyndige, og det har tidvis vært vanskelig å oppnevne dem så raskt som ønskelig, sier Øverland.

Han håper at NERS på denne måten vil bidra til bedre rettsikkerhet og rettslikhet for innbyggerne.