St. Olav utvider sengetallet

Styret ved St. Olavs hospital vedtok onsdag å utvide akuttmottaket når legevakta flytter til nye lokaler i september. – Dette er et godt grep, og betyr et langt bedre tilbud for denne pasientgruppen, sier styreleder Anne Breiby.

Marit Kvikne
Publisert 29.06.2020

​Styret vedtok samtidig at ombyggingen i Akuttmottaket skal omfatte en utvidelse av observasjonsposten med 10 senger. Øyeblikkelig hjelp-pasientene øker med 2,4 prosent årlig, og 25 prosent av disse pasientene behandles i dag poliklinisk og sendes hjem uten innleggelse.

– Tilstrømmingen av pasienter til Akuttmottaket er en av de aller største utfordringene for sykehuset. I dag kommer alle kategorier pasienter til samme sted. Nå kan vi legge opp til en organisering hvor de sykeste kommer til selve akuttmottaket, mens de som ikke er så syke får direkte poliklinisk hjelp. Slik får vi mulighet til å tilpasse tilbudet bedre og behandle flere pasienter raskere, sier Breiby.

Sykehuset forbedrer servicen overfor fastlegene, slik at det skal bli lettere å avklare pasientenes tilstand før de kommer til sykehuset.

Dagens legevaktarealer i Akutten og hjerte-lunge-senteret blir nå lagt til rette for at sykehuset kan drive økt poliklinisk behandling.

– Med denne endringen kan vi få en mer strømlinjeformet drift, mener Breiby.

Lettpost i pasienthotellet

Samtidig vedtok styret å etablere en lettpost med 20 senger i pasienthotellet. Posten er et resultat av et fire-ukers pilotprosjekt som ble gjennomført sist vinter. Tiltaket ble godt evaluert av pasienter og ansatte. Posten som nå opprettes vil være åpen fra 1. november 2018 til 15. juni 2019. Da vil sykehuset være i stand til å håndtere vintersesongen, som normalt er den perioden med størst tilstrømming av pasienter.

Les også: Åpner lettpost på Pasienthotellet

– En slik post er for de friskeste pasientene. Det høres riktig ut at pasienter som ikke trenger mye behandling, kan være i sengeposter med lavere bemanning, mener styrelederen.

Eksempler på pasienter i en slik lettpost kan være de som får strålebehandling eller langvarig antibiotikabehandling. Tilbudet kan også være til enkelte pasientgrupper i noen dager før de reiser hjem.

– Dette er et godt tiltak for å redusere presset i avdelingene som har høyest belegg. Samtidig har styret besluttet at dette tiltaket fortsatt håndteres som et prosjekt. Vi må ha en begynnelse og en slutt, slik at vi kan gjøre nødvendige evalueringer før vi går videre, sier Breiby.

Flere prosjekter samtidig

Hun peker på at det nå er mange samtidige utviklingsprosjekt på akuttområdet, og viser til ombygginger både i Trondheim og på Orkanger, samtidig med etablering av lettposten.

– Vi må følge nøye med når vintersesongen kommer, slik at vi vet at tiltakene får den ønskede virkningen, mener styrelederen.

Styret var opptatt av å evaluere hvilke klinikker som bruker en lettpost i pasienthotellet og om avstanden fra de store klinikkene til pasienthotellet begrenser en ønsket bruk.

Finansiering og organisering

Ombygging av akuttmottaket har en prislapp på 20 millioner kroner. Det skal finansieres innenfor det årlige budsjettet til bygningsmessige endringer, og er allerede planlagt for 2018/2019.

Lettposten i pasienthotellet vil ha en årlig kostnad på 27 millioner kroner med sju-døgns drift.
Bruk av pasienthotellet vil påvirke belegget ved de aktuelle avdelingene, slik at det forventes reduserte kostnader ved hovedavdelingen når pasientene flytter til lettposten på pasienthotellet.

Lettposten blir en avdeling under Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, som også hadde ansvar for gjennomføringen av pilotprosjekte sist vinter.