Tilbyr raskere løsning for alvorlig syke og farlige innsatte

St. Olavs hospital ønsker at Helse- og omsorgsdepartementet ser på muligheten for at det i første byggetrinn på det nye sikkerhetspsykiatribygget på Østmarka bygges 6-8 ekstra plasser for målgruppen omtalt i Brennpunkt-programmet «Fengslet og forlatt».

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 11.05.2018
Sist oppdatert 31.05.2018

​NRK Brennpunkts dokumentar «Fengslet og forlatt» fikk mye oppmerksomhet da den ble sendt 18. april i år. Den viser mennesker med alvorlige sinnslidelser som sitter isolert fra andre fanger og omverdenen i Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, uten å få psykiatrisk behandling.

I etterkant har dokumentaren og situasjonen for de innsatte blitt gjenstand for debatt, blant annet i Dagsnytt 18. Psykiater Randi Rosenqvist oppfordret helseminister Bent Høie og justisminister Tor Mikkel Wara til samarbeid om bedre helsetjenester for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og atferd som er særlig farlig for andre.

Les også: Overtok det nye akuttbygget på Østmarka

I kronikken «Fengslet – men ikke forlatt» på NRK Ytring 19. april svarer ministrene at de både kan og skal ta oppfordringen. Dette blant annet gjennom å styrke helsetilbudet til disse innsatte gjennom midler til forprosjektering av regional sikkerhetsavdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) på Ila i Bærum. Helseminister Høie viser også til planer for bygging av regional sikkerhetsavdeling på Ila i sitt innlegg hos Dagsnytt 18. Rosenqvist uttaler derimot i samme program at det vil ta for lang tid å vente på den nye avdelingen.

Tilbyr høysikkerhetsplasser

St. Olavs hospital har allerede, ved Psykisk helsevern avdeling Brøset, en oppgave med å ivareta nasjonale, regionale og foretaksdekkende oppgaver på fagområdene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Fagmiljøet har over lang tid opparbeidet kompetanse på å tilby tjenester, også til målgruppen omtalt i Brennpunktprogrammet fra Ila.

I Trondheim skal St. Olav bygge et nytt sikkerhetsbygg på Østmarka, og tre entreprenører leverte 2. mai 2018 tilbud i anbudskonkurransen om å få bygge det første sikkerhetsbygget for psykisk helsevern i Norge. Anbudet omfatter også et mulig tilbygg, med det formål at St. Olavs hospital raskt skal kunne utvide med et tilbygg for åtte ordinære sikkerhetsplasser, seks særlig tilpassede plasser og/eller to til seks plasser for særlig høy sikkerhet. Byggestart er anslått til våren 2019.

– St. Olavs hospital HF ønsker å gjøre Helse- og omsorgsdepartementet oppmerksom på at vi raskt og til moderat kostnad vil kunne bygge, etablere og drifte en nasjonal enhet for særlig høy sikkerhet. Dette inkluderer også særlig tilpassede sikkerhetsplasser for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og særlig farlig atferd, skriver administrerende direktør Rune Wiseth og styreleder Anne Breiby i et brev til Helse Midt-Norge.

Tidligere ferdigstilling

Saken ble behandlet i styret ved St. Olavs hospital 7. mai. I saksframlegget går det fram at lokalene vil være godt egnet for målgruppen, at St. Olavs hospital har kompetanse til å gi et slikt tilbud og at dette vil være god samfunnsøkonomi. Det legges også vekt på at et slikt nasjonalt tilleggsoppdrag knyttet til disse menneskene vil effektivisere driften i det nye sikkerhetsbygget.

– Det vil være store faglige synergieffekter ved samlokalisering med øvrig virksomhet i avdelingen, og vi mener vi kan forvente lavere bygge- og driftskostnader. Tilbudet kan også realiseres tidligere enn om en slik enhet skulle etableres et annet sted. Finansiering av en slik utvidelse av bygget og drift av plassene må selvfølgelig utredes i dialog med nasjonale myndigheter – om det er interesse for tilbudet, sier styreleder Breiby.