Utsatt søknadsfrist for direktørjobben

Fristen for å søke på stillingen som administrerende direktør ved St. Olav er utsatt til 20. april.

St. Olavs hospital
Publisert 20.03.2018

- Vi utsetter søknadsfristen til 20. april for å sikre et best mulig søkertilfang. Det er blant annet fordi det er kandidater som er i en prosess, og som Headvisor er i dialog med, sier styreleder ved St. Olav, Anne Breiby.

Firmaet Headvisor har oppdraget med å rekruttere ny administrerende direktør til St. Olavs hospital.
Styreleder Anne Breiby

Se utlysningen