Vårt møte med pasienter og pårørende

Hver dag har vi flere tusen pasientmøter i avdelinger, på poliklinikk og via telefon. Vårt ansikt utad skapes av disse møtene.

Rune Wiseth, konstituert administrerende direktør
Publisert 21.06.2018
Sist oppdatert 29.06.2020
Rune Wiseth. Foto

Rune Wiseth har vært konsitituert direktør ved St. Olav siden nyttår. I september overlater han ansvaret til påtroppende direktør Grethe Aasved. Foto: St. Olavs hospital

En bekjent fortalte meg nylig om sitt møte med St. Olavs hospital. Hun skulle besøke en kollega som var innlagt. Tilbakemeldinger etter pasienters og pårørendes opplevelser fra møter med sykehuset er viktige for oss - enten de er positive eller negative. Jeg lyttet spent, og hva fikk jeg høre? Jo, dette: «Jeg ble møtt av en fantastisk hyggelig sykepleier som forklarte at en student var inne hos pasienten akkurat nå, men vedkommende ville snart være ferdig. I mellomtiden kan du få en kopp kaffe. Det var så flott å bli møtt på denne måten». 

 

For en som sitter i direktørstolen kjennes en oppriktig glede av å få slike beretninger, og dette eksempelet er ikke enestående. Med jevne mellomrom ser vi innlegg fra fornøyde pasienter i avisene. Selv når forhold ved sykehuset kritiseres, som for eksempel at vi fortsatt har tosengsrom, blir ansattes innsats og holdninger fremsnakket og rost. «Ja visst er det håp – massevis av håp», skrev Håkon Bleken i et leserinnlegg i Adressa, etter et opphold ved Nevrokirurgisk avdeling i mai.  På sin måte beskrev han en opplevelse av nærhet og varme under sitt opphold ved avdelingen. Håkon Bleken behersker både penn og pensel.

Daglig har vi flere tusen pasientmøter i avdelinger, på poliklinikk og via telefon. Gjennom disse møtene skapes vårt ansikt utad. Selv om organisasjonen til tider er presset og arbeidspresset stort, er det mitt inntrykk at vi greier å møte pasienter og pårørende med høflighet, vennlighet og empati. Jeg tror at Håkon Blekens opplevelser under oppholdet er representative for flertallet av pasienter ved St. Olavs hospital. Og selvfølgelig skal det være sånn.

Vi har lagt et hektisk vårsemester bak oss og står foran sommerferieavviklingen. Ansatte, tillitsvalgte og ledelse er alltid spent ved inngangen til sommerferien. Det er fortsatt vakter som ikke er dekket opp, og bemanningen er marginal ved enkelte enheter. Samlet er situasjonen ved St. Olavs hospital ved inngangen til ferieavviklingen omtrent slik den har vært de senere år.

Sykehuset er i stadig utvikling. I min periode som direktør har presset på Akuttmottaket og beleggsituasjonen vært sykehusets største utfordringer. Det er derfor positivt at styret nå har vedtatt utvidelse av observasjonspost og ny periode med lettpost ved pasienthotellet. I tillegg blir ledige arealer når Legevakten flytter ut, tatt i bruk til Akuttmottaket. Jeg tror dette gir merkbare endringer.

Min konstituering går mot slutten. 10. september tiltrer Grethe Aasved som ny direktør. Hun har allerede vært på besøk ved sykehuset og hilst på hovedledelsen og tillitsvalgte. Vi ønsker Grethe velkommen. Jeg er sikker på at hennes lange erfaring fra krevende lederjobber blir til stor nytte når St. Olavs hospital nå skal føres videre.
I mellomtiden  - god sommer til dere alle. Tusen takk for stor innsats i vårsemesteret, og takk for mye og godt samarbeid dette halvåret!