Linda Saksvik leder Ungdomsrådet ved St. Olav

Vil gjerne ha egen ungdomsavdeling

Linda Saksvik (24) ble akutt syk som 11-åring. Etter to nyretransplantasjoner er hun på bedringens vei, og hun er nå leder for Ungdomsrådet ved St. Olav.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 11.06.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

– Det var dårlig vær og kansellerte fly den dagen vi fikk beskjed om at de hadde funnet en ny nyre som passet til meg. Det endte med taxi fra Trondheim til Oslo, forteller Linda Saksvik.

 

ungdomsrad_leder. Foto

Linda Saksvik er leder i Ungdsområdet ved St. Olav. Foto: Christina Yvonne Olsen

 Med sin egen dramatiske sykdomshistorie som bakteppe, er hun opptatt av å tilrettelegge for ungdom på sykehus - spesielt de som må ofte innom sykehuset eller har lange opphold.
– Jeg har tilbragt veldig mye tid på sykehus, både som pasient og pårørende. For meg er det viktig å bidra til at ungdom opplever sykehuset som et trygt sted å være, sier Saksvik.

Hennes egen sykdomshistorie startet med akuttinnleggelse da hun var 11 år. Etter flere prøver ble det påvist nyresvikt, og etter en tid med dialyse fikk hun en nyre fra moren sin.
– Den fungerte fint i mange år, men en transplantert nyre varer ikke evig. Etter hvert begynte min å svikte, og det samlet seg væske rundt hjerte og lunger. Da måtte jeg starte med dialyse igjen, som jeg holdt på med i et års tid før jeg fikk beskjed om at de hadde funnet en ny nyre. Det var da vi måtte ta taxi til Oslo, forteller 24-åringen.

Ungdom mellom to avdelinger

Saksvik har noen dårlige erfaringer fra sine sykehusopphold, og det er hovedgrunnen til at hun i dag engasjerer seg ekstra for ungdom på sykehus.
– Det går bra med meg nå, men jeg har hatt noen opplevelser som jeg ikke unner noen andre. På sykehus er man enten på barneavdeling eller voksenavdeling, man faller litt mellom to kategorier som ungdom. Man føler seg ikke ung nok til å være på barneavdeling, og ikke gammel nok til å være på voksenavdeling. Det er derfor viktig med et ungdomsråd som kan arbeide for at også ungdom skal få en god pasientopplevelse. Kanskje kan vi få en egen ungdomsavdeling på sikt? Det hadde vært det beste, mener lederen av ungdomsrådet ved St. Olav.

Ungdomsrådet ved St. Olav

Vil ha bedre overgang mellom barn- og voksenavdeling

Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan bidra til å bedre pasienttilbudet for ungdom på sykehuset. De vil gjerne bidra med å legge til rette for og foreslå tiltak som kan bedre ungdommers opphold.
– Vi har selvfølgelig noen meninger om hva vi mener bør forbedres, men vi tar også gjerne i mot ønsker fra ungdom som tilbringer tid på sykehuset. Enten som pasient eller pårørende. En av sakene våre nå er for eksempel at vi jobber for raskere og mer stabilt internett på sykehuset. Vi har også fått gjennomslag for tilgang til tre nye tv-kanaler, og vi har kommet med forslag til revidering av en eksisterende sjekkliste for overgang fra barneavdeling til voksenavdeling, forteller Saksvik.

Det sosiale er viktig

Den engasjerte 24-åringen er veldig opptatt av kommunikasjon i helsevesenet.
– Først og fremst en god velkomst. Snakk til oss direkte, ikke bare til de foresatte, og snakk et språk som vi forstår. Det er veldig viktig å opprette god kontakt for å skape tillit. Som ungdom er man i en fase hvor man prøver å finne ut hvem man er og hvor man skal, og det kan derfor være veldig vanskelig å møte på en slik hindring som sykdom er. Man må liksom stoppe opp og revurdere alt. Derfor mener jeg at noe av det viktigste er at man prøver å tilrettelegge behandlingen slik at ungdom får mulighet til å ha god kontakt med venner og å være sosial. Om man er i en sårbar periode, er det veldig viktig å få lov til å leve så normalt som mulig.  

Bedre tilrettelegging for pårørende

Linda Saksvik jobber som lærer, og har hatt flere verv innen Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte. Hun har også vært med i ungdomsrådet ved OUS, men nå er det ungdomsrådet ved St. Olav som gjelder. Som leder der er hun glad for at helse- og omsorgsminister Bent Høie har satt fokus på ungdomshelse gjennom egne ungdomsråd. Samtidig har hun noen ønsker.
– Det må legges bedre til rette for pårørende. Mange søsken og foresatte har det minst like vanskelig som den syke. Slik det er nå, har de pårørende få rettigheter når gjelder informasjon og hjelp. Regelverket bør derfor endres, sånn at foresatte får mulighet og lov til å følge sine ungdommer hele veien i møtet med helsevesenet dersom ungdommen ønsker det, mener Linda Saksvik.

Ungdomsrådet ved St. Olav kan kontaktes på epost ungdomsrad@stolav.no, og de har også en egen side på Facebook.