– Et steg nærmere visjonen om fremragende behandling

Styret ved St. Olavs hospital åpnet den nye Medisin- og lunge overvåkning (MLO) 20. september 2019. Den nye overvåkninga vil avlaste Hovedintensiven og sengepostene, og vil dermed sørge for bedre pasientflyt og behandling, mener styreleder Anne Breiby.

Kirsten McDonagh
Publisert 20.09.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
Anne Breiby og Halvard Kjelås klipper snor

Leder for brukerutvalget, Halvard Kjelås og styreleder Anne Breiby klipper snora

I sjette etasje på Akutten- og Hjerte-lunge-senteret har det pågått hektisk bygningsarbeid de siste ukene. Inne på overvåkningsavdelingen har nemlig to splitter nye overvåkningsrom blitt gjort klare til bruk. De utgjør en del av den nye Medisin- og lungeovervåkningen, som åpnet i dag, den 20. september 2019.

Skal avlaste andre avdelinger

Medisin- og lunge overvåkning er et resultat av et behov for å øke antallet medisinske overvåkningssenger. Den nye avdelingen vil bidra til å lette trykket på Akuttmottaket, Hovedintensiven og sengepostene, forteller klinikksjef for Medisinsk klinikk, Tom Christian Martinsen:

– Vi er nå i stand til å ta imot flere pasienter direkte fra Akuttmottaket. Vi avlaster dermed Hovedintensiv ved å overta pasienter som har behov for et noe lavere behandlingsnivå, men som ikke skal på ordinær sengepost. Dermed bli vi et viktig mellomledd som bedrer flyten og gir riktig behandling til pasientene.

Artikkelen fortsetter under bildet

Administrerende direktør Grethe Aasved og klinikksjef Tom Christian Martinsen på åpningen

Administrerende direktør Grethe Aasved og klinikksjef Tom Christian Martinsen på åpningen


Et steg i riktig retning

Styreleder Anne Breiby og leder for brukerutvalget, Halvard Kjelås, sto for den offisielle snorklippinga. Begge er enige om at den medisinske overvåkningen er et gode for pasienter og ansatte:

– Nå er vi et steg nærmere fremragende behandling, som er visjonen til St. Olavs hospital. Fremragende behandling betyr riktig behandling på riktig omsorgsnivå. Det er viktig for pasientene og bra for de som jobber på sykehuset, sier Breiby.

Flere klinikker har samarbeidet med å få på plass overvåkningen, og styringsgruppa for ombyggingen består, i tillegg til leder Tom Christian Martinsen, av klinikksjefer fra lungemedisin, anestesi og intensiv, akutt- og mottaksmedisin, og hjertemedisin. Tillitsvalge, St. Olav Eiendom, verneombud og brukerutvalg er også representert.

– Samarbeidet mellom klinikkene er nettopp det som gjør denne enheten så spennende, sier overlege Knut Asbjørn Langlo fra Medisinsk klinikk. Langlo er nyrespesialist, og vil sammen med lungelegene ved enheten bli svært sentral i oppstartfasen. Seksjonsledere for sykepleierne ved den nye overvåkningen er Kirsti Klara Sødal og Lise Hansen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Seksjonssykepleire Lise Hansen og Kirsti Klara Sødahl jobber på Medisin- og lungeovervåkning

Seksjonssykepleire Lise Hansen og Kirsti Klara Sødahl jobber på Medisin- og lungeovervåkning

Trapper opp

Kriteriene for pasienter som er aktuelle for overvåkningen er:

  • Sepsis
  • Kotoacidose
  • Akutte forgiftninger
  • Hyponatremi
  • Kardiorenale tilstander med stuvning
  • Lungediagnoser

Det vil bli en gradvis opptrapping av kapasiteten og funksjonen til den nye overvåkningen. 

– I innkjøringsfasen vil vi kunne håndtere et begrenset antall pasienter og problemstillinger. Det vil derfor være spesielt viktig at alle pasienter som tenkes innlagt eller overflyttet til overvåkningen, blir diskutert og avklart med medisinsk ansvarlig overlege på dagtid og primærvakt utenom ordinær arbeidstid, poengterer Martinsen.

Når ombyggingen er ferdig om ca. to måneder, vil til sammen seks nye medisinske overvåkningsrom stå klar. Samtidig som den nye overvåkningen åpner, stenges fire ordinære lungemedisinske senger for ombygging til overvåkningsrom.

De fem lungemedisinske overvåkningssengene i enheten driftes som normalt hele perioden.

Her kan du lese mer om prosjektet: 

Åpning MLO.ppt