– Pasientene trenger flere gutter

Denne uken arrangerer NTNU en egen «Guttedag» i helse- og sosialfag for første gang. Håpet er å motivere flere gutter til å utdanne seg som helsepersonell og skape større balanse i en kvinnedominert yrkesgruppe.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 31.01.2019
Sist oppdatert 03.07.2020

Utviklingen viser at vi i Norge har alt for få gutter som søker helse- og sosialfag ved universitetene, noe som naturlig nok også vises i arbeidslivet. Blant legene er nå rundt 70 prosent kvinner, og hos sykepleierne er antallet nå oppe i hele 90 prosent. Det samme ser vi også i andre helsefaglige yrkesgrupper, som sosionomer, bioingeniører og ergoterapeuter, for å nevne noen. Derfor er det nå en stor nasjonal satsing for å utdanne flere menn, og som et ledd i dette arrangerer NTNU torsdag og fredag denne uken en egen Guttedag.

Rundt 130 gutter fra sisteåret på videregående var torsdag samlet til Guttedag i regi av NTNU

Rundt 130 gutter fra sisteåret på videregående var torsdag samlet til Guttedag i regi av NTNU. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Guttedagen er for gutter som går siste året på videregående eller har studiekompetanse. På samlingen de gis muligheten til å komme til Trondheim for å lære om NTNUs studietilbud innen helse- og sosialfag, og for å få et innblikk i hva en av landets beste studiebyer kan tilby. Under arrangementet får de også bli kjent med andre gutter som kanskje blir deres medstudenter. 

– Viktig å møte begge kjønn

Foran et fullstappa auditorium KA11 i Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital på Øya ønsket dekan ved NTNUs fakultet for medisin og helsevitenskap, Björn Gustafsson, velkommen da samlingen startet torsdag.

– Dette er et uvant syn for meg som bruker å ønske velkommen til studiestart med et stort flertall jenter i salen, innledet han og skuet ut over forsamlingen.

– Jenter er bra, og de trenger vi, men vi tror det er bedre med en balansert fordeling mellom kjønnene, både i studietiden og i arbeidslivet, og ikke minst for pasienter og pårørende. Derfor vil vi ha flere mannlige søkere, og vi ønsker å beholde de mannlige studentene gjennom hele studiet. 

Dekan ved NTNUs fakultet for medisin og helsevitenskap, Björn Gustafsson, ønsket velkommen da samlingen startet torsdag.

Dekan ved NTNUs fakultet for medisin og helsevitenskap, Björn Gustafsson, ønsket velkommen da samlingen startet torsdag. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Dekanen brukte også kreative virkemidler for å fri til den mannlige forsamlingen.

– Hvis du er glad i jenter er det selvsagt også fint å være gutt på en av våre utdanninger, det øker sjansen for å få en kjæreste, sa han til stor latter. 

– Men helt alvorlig. Tenk deg at du blir innlagt på sykehuset. Hadde det ikke vært fint om det blant alle de flinke helsearbeiderne også var flere menn som du kunne snakke med? Det er viktig for pasienter og pårørende å kunne møte begge kjønn. Vi trenger både flere menn som vil jobbe med menneskers fysiske og psykiske helse, og flere menn som vil undervise, veilede og utvikle nye metoder og utstyr.

Workshops og veiledning

Gustafsson understreket at det er store karriéremuligheter innen helsesektoren, og at det vil være stort behov for arbeidskraft i framtiden. Han tror også at utviklingen av ny teknologi i helsesektoren kan bidra til å lokke flere menn inn i yrkene, i tillegg til at å velge en jobb innen for eksempel akuttmedisin eller ambulansetjeneste kan by på både action og spenning.

– Teknologi og digitalisering vil få større betydning, og det vil kreves større teknologikunnskap. Roboter vil ta over mange manuelle oppgaver, men samtidig vil det alltid vil være behov for at mennesker tar vare på mennesker, poengterte han. 

– Og da trenger vi mangfold!

Fremtidens helsearbeidere? Disse gutta koste seg på Guttedag.

Fremtidens helsearbeidere? Oppmøtet var svært godt under NTNUs Guttedag. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Bak den aller første Guttedagen står tre fakulteter ved NTNU som representerer en rekke studieprogram innenfor helse- og sosialfag, alt fra barnevern og psykologi til sykepleie og medisin. På programmet torsdag og fredag står blant annet workshops innen valgfrie studieområder, møter med veiledere og foredrag. I tillegg er det sosiale aktiviteter, festmiddag og underholdning.