Alle foretak i Helse Midt-Norge har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet for LIS

Alle helseforetakene har jobbet intenst med å innføre ny LIS-utdanning de siste to årene. Det er nå sendt inn over hundre søknader om å bli godkjent utdanningsvirksomhet for alle Helse Midt-Norges aktuelle spesialiteter.

Helse Midt-Norge
Publisert 01.03.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

​ - Jeg er imponert over den store innsatsen som er lagt ned i arbeidet med å få de nye utdanningsløpene på plass. Vi har utdannet gode spesialister i alle år, men dette er en viktig milepæl som gjør at vi kan jobbe kontinuerlig med forbedring av utdanningsløpene i tiden fremover i ny LIS-ordning, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.

Det er nå laget utdanningsplaner tilgjengelig i Kompetanseportalen for de nye utdanningsløpene, og det er inngått fagavtaler med andre aktører i og utenfor Helse Midt-Norge som regulerer spesialiseringsperioder i ny ordning.
Helseforetakene skal nå implementere en ny driftsstruktur for LIS-utdanningen, og det gjenstår fortsatt en del arbeid før man kan høste gevinstene som den nye LIS-utdanningen skal muliggjøre i tråd med intensjonene i reformen. Blant annet må det jobbes videre med å få gode rammer for kompetansevurdering på plass og det vil ta litt tid før alle er kjent med kravene i ny utdanning.

Les hele saken på Helse Midt-Norge sine sider