Avspark for innføringsprosjektet

I dag markeres starten på Helseplattformens innføringsprosjekt. Over 400 personer skal jobbe for å få en smidig oppstart av den nye elektroniske journalløsningen i Midt-Norge.

Kirsten McDonagh
Publisert 21.08.2019
Sist oppdatert 24.11.2021
Samling av ansatte som skal jobbe med Helseplattformen.
Onsdag 21. august går startskuddet for innføringsprosjektet i 
Helseplattformen. Over 400 personer fra kommune og spesialisthelsetjenesten er tilstede i Trondheim for å markere starten på en ny fase av prosjektet som skal samle journalsystemene i Midt-Norge. 

Den felles pasientjournalen skal etter planen tas i bruk ved St. Olavs hospital, i Trondheim kommune og ved to fastlegekontor høsten 2021. Deretter følger regionens øvrige sykehus og kommuner i rask rekkefølge. Innbyggerne i regionen vil forhåpentligvis få langt bedre oversikt over egen helse og behandling med den nye, digitale pasientportalen som også følger med løsningen.

– Det er fantastisk å sette i gang med denne delen av jobben. Det er mye arbeid som ligger foran oss, men vi er rustet til å lage en god løsning sammen, sier prosjektdirektør for Helseplattformen, Torbjørg Vanvik. 

Tilpasser midtnorske forhold


De neste to årene skal løsningen settes opp og tilpasses midtnorske standarder. Tilpasningen skal gjøres av ansatte fra det amerikanske IT-selskapet Epic i samarbeid med såkalte fageksperter og løsningsbyggere fra de ulike fagmiljøene i regionen. 192 fageksperter er ansatt på vegne av de til sammen av de 20 000 ansatte i helseforetakene, og i tillegg kommer tilsvarende roller for kommunene. 


Det er avgjørende at innføringen gjøres i tett samarbeid med klinikere, sier administrerende direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved: 

– Vi skal lage et arbeidsverktøy for ansatte, men det viktigste er at vi lager en bedre løsning for pasientene. Pasientene vil oppleve bedre selvbetjeningsmuligheter, bedre informasjonsflyt og en opplevelse av at vi har én helsetjeneste, uansett hvor du er i systemet. 

– Vil bryte ut av vanene


De som setter opp løsningen er leger, sykepleiere og annet helsepersonell fra sykehus og kommuner. Samtidig har eksperter på IT, sikkerhet og jus arbeidet med den tekniske løsningen, og ikke minst den sikkerhetsmessige håndteringen av helsedata. 

Thomas Berg er sykepleier på revmatologisk poliklinikk, klinikk for hud og revmatologi på St. Olavs hospital. Han skal i de neste tre årene jobbe i 20 % stilling med Helseplattformen som fagekspert. Han har store forventninger til de neste årene:

– Det er interessant å være med og påvirke et verktøy som kan effektivisere hverdagen i pasientbehandlingen ved å kanskje bli kvitt unødvendige steg, gjentakelser og irriterende og unødvendige tidstyver i dokumentasjon og planlegging. 

Programmet eies av Helse Midt-Norge og de kommuner, fastleger og privatpraktiserende spesialister i Midt-Norge som velger å kjøpe løsningen. Samtlige kommuner i Midt-Norge er med på laget gjennom opsjonsavtaler, og flere av dem har startet forberedelsene med finansiell støtte fra fylkesmennene.